Đồng TIỀN bằng BẠC niên hiệu UNG CHÍNH

Post Reply
User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Đồng TIỀN bằng BẠC niên hiệu UNG CHÍNH

Post by Philong » Fri 11 Aug, 2006 2:47 pm

Đồng UNG CHÍNH chất liệu băng BẠC (Đặc biệt được gia công thủ công bằng tay)
Ai có nhu cầu trao đổi tiền VIỆT NAM xin vui lòng liên hê.

MẶT TRƯỚC
Image

MẶT SAU
Image

Post Reply

Return to “Phi Long”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests