Báo hỷ

Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Báo hỷ

Post by Ngọc Hải » Sat 03 Nov, 2012 10:09 am

Vui mừng thông báo với anh em CLB Tràng An

Nguyễn Phát Hà Giang thành viên CLB tổ chức cưới vợ
Thứ 2 ngày 5 /11/ 2012 tại nhà hàng Dung Hoa palate số 9 Cửa Đông - Hà Nội.

Anh em CLB chúc mừng hạnh phúc 2 bạn và gia đình

NH

Post Reply

Return to “Thông báo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests