Tiền 1 dollar của US

Post Reply
tien
Posts: 276
Joined: Wed 30 Aug, 2006 8:59 pm
Location: San Jose, Cali

Tiền 1 dollar của US

Post by tien » Mon 15 Jan, 2007 12:20 am

Tiền thật 100%

ImageImage
Image
[/b]

tien
Posts: 276
Joined: Wed 30 Aug, 2006 8:59 pm
Location: San Jose, Cali

Post by tien » Mon 29 Oct, 2007 12:02 am

Image

Image

Ngôi sao. 1957A
Image

Image
Image

Số hơi đẹp. Năm 2003.
Image

Image

Image

tien
Posts: 276
Joined: Wed 30 Aug, 2006 8:59 pm
Location: San Jose, Cali

Post by tien » Wed 07 Nov, 2007 2:27 pm

Con dấu nâu (Brown Seals)

Trong thế chiến thứ 2 Mỹ sợ Nhật chiếm đóng Hawaii rồi giữ số tiền nhiều để dùng cho quân Nhật, nên Chính Phủ Hoa Kỳ mới dùng tiền Silver Certificates thay vì dấu xanh dương họ thay bằng dấu nâu và in đè chữ Hawaii 2 mặt tiền để dễ tiêu hủy.

Image
Image

Post Reply

Return to “Tiến”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests