Bộ Phiếu Ngoại Tệ B đã xài qua...

Séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu, tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ ...
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Bộ Phiếu Ngoại Tệ B đã xài qua...

Post by 9PN » Mon 19 Nov, 2007 4:01 pm

Bộ Phiếu Ngoại Tệ B đã xài qua... và con dấu có chử:

PHIẾU NÀY CHỈ DÙNG CHI TRẢ
TẠI NHỮNG NƠI QUY ĐỊNH


ImageImage

Hình như tờ 1000 đồng và 5000 đồng không có loại con dấu.... :roll: :roll:
Nếu ai có thì xin góp gạo.


Còn bộ chưa có con dấu thì ở đây nè... :wink: :wink: :

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=756


.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 22 Nov, 2007 9:16 pm

Món này đây có xương đâu mà hỏng có ai chia sẽ. Xin giới thiệu thêm:

Sưu tầm theo A, B, C thì cũng có AA, AB, AC, AD, AE nhưng không biết có AF và trở đi không nữa.


ImageImage


.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 22 Nov, 2007 11:47 pm

Biết mình lùn bẩm sinh nhón gót không tới rồi nhưng thôi kệ cũng ráng bon chen bắt cái ghế trèo lên thử, coi bên trong cái khe cửa có chuyện gì mà hấp dẫn dữ vậy :-$ \:D/

Image
Image
Image
Image

Ngày 18-01-2008 bổ sung 1 em :

Image
Last edited by Khải-SG on Fri 18 Jan, 2008 12:51 pm, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 03 Dec, 2007 5:35 am

Phiếu 500 đồng đã lưu hành. Mẫu tự AA, AB, AC, AD, AE....
Sở dỉ chưa lên diển đàn vì mẫu tự AD vừa "Hạ Cánh An Toàn" từ phương trời xa.... :lol: :P :lol:ImageImage


.

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Thu 17 Feb, 2011 2:15 pm

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 111-NH/QĐ NGÀY 19-11-1987
VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG
PHIẾU ĐỒNG VIỆT NAM GỐC NGOẠI TỆ


THỂ LỆ
PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG PHIẾU ĐỒNG VIỆT NAM GỐC NGOẠI TỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 111-NH/QĐ ngày 19-11-1987
của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Điều 1. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được phép phát hành phiếu đồng Việt Nam gốc ngoại tệ làm phương tiện chi trả thay thế tiền mặt ngoại tệ và đồng Việt Nam cho người nước ngoài dùng mua hàng hoá và chi trả dịch vụ tại những nơi được quy định ở điều 4 của Thể lệ này.

Một đồng phiếu có giá trị bằng một đồng Việt Nam. Phiếu đồng Việt Nam được lưu hành không quy định thời hạn hiệu lực.

Điều 2. Phiếu đồng Việt Nam phát hành gồm hai loại sau đây:

a) Phiếu đồng Việt Nam loại A có nguồn gốc từ ngoại tệ tự do chuyển đổi, gọi là phiếu đồng A.

b) Phiếu đồng Việt Nam loại B có nguồn gốc từ ngoại tệ thanh toán phí mậu dịch với các nước xã hội chủ nghĩa, gọi là phiếu đồng B.

Phiếu đồng A và phiếu đồng B dùng cho người nước ngoài vào Việt Nam có ngoại tệ hợp pháp thuộc các đối tượng như khách vãng lai, người nước ngoài thường trú mà không có tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Điều 3. Phiếu đồng A và phiếu đồng B gồm có các loại sau:

- Năm ngàn đồng (5.000 đồng)

- Một ngàn đồng (1.000 đồng)

- Năm trăm đồng (500 đồng)

- Hai trăm đồng (200 đồng)

- Một trăm đồng (100 đồng)

- Năm mươi đồng (50 đồng)

- Hai mươi đồng (20 đồng)

- Mười đồng (10 đồng)

Điều 4. Phiếu đồng Việt Nam được dùng làm phương tiện chi trả hàng hoá, dịch vụ cho các tổ chức kinh doanh của Việt Nam phục vụ người nước ngoài.

Người có phiếu có thể đổi phiếu lấy tiền mặt Việt Nam tại các cơ sở Ngân hàng Ngoại thương và Phòng ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước các tỉnh để chi tiêu trên thị trường nội địa theo nhu cầu.

Điều 5. Phiếu đồng A được phát hành từ ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc từ tài khoản của các xí nghiệp liên doanh giữa Việt Nam với các nước ngoài xã hội chủ nghĩa theo tỷ giá chính thức hiện hành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Phiếu đồng B được phát hành từ tài khoản đồng B hoặc từ tài khoản của các xí nghiệp liên doanh giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa, hoặc từ ngoại tệ các nước xã hội chủ nghĩa được chuyển đổi theo tỷ giá ký kết hiện hành.

Các đoàn khách quốc tế của Đảng và Nhà nước do ta đài thọ sẽ cấp phiếu đồng B.

Riêng tiền mặt đồng Việt Nam do cán bộ, chuyên gia, công dân các nước xã hội chủ nghĩa nhập cảnh theo Hiệp định trao đổi tiền mặt giữa hai nước để đáp ứng chi tiêu khi mới đến Việt Nam có thể đổi lấy phiếu đồng B sử dụng.

Điều 6. Việc phát hành phiếu đồng Việt Nam sẽ được tiến hành tại các cơ sở của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và các Phòng Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước các tỉnh được Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam uỷ nhiệm.

Điều 7. Số phiếu đồng Việt Nam sử dụng không hết, người có phiếu được quyền thoái hối tại các cơ sở của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Phòng Ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước các tỉnh.

Điều 8. Phiếu đồng Việt Nam có giá trị như tiền mặt Việt Nam. Người sử dụng phiếu cũng như các tổ chức kinh doanh thu nhận phiếu phải bảo quản phiếu như tiền.

Nghiêm cấm việc buôn bán phiếu đồng Việt Nam.

Điều 9. Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Thể lệ này.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 17 Feb, 2011 3:48 pm

Hoan nghênh anh duc4eyes nhiều lắm lắm ! =D>
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Phiếu - Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest