ViệtNam: Những tờ tem Đẹp và nhiều Ý nghiã....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

ViệtNam: Những tờ tem Đẹp và nhiều Ý nghiã....

Post by nt » Wed 12 Feb, 2014 9:13 pm

Tuần tự trình diễn những tờ tem Đẹp và nhiều Ý Nghiã của dòng tem Viẹt, qua mọi chính thể...và thời gian....:D :D
Tem máy bay: ViêtNam Bay-- Scott# C1-C4--Phát hành 1952-1953....thời QUỐC GIA VIỆT NAM....

Image

Image

Image

Image
Một FDC đóng dấu nhật ấn đầu tiên từ hai đầu Vietnam: Hanoi-Saigon..

Image


Còn tiếp.... =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 14 Feb, 2014 6:07 pm

Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm Hanoi--Scott #A3..Tem thời QUỐC GIA VIỆT NAM phát hành 1951.....Tem -DLS và Tem Nhãn...

Image
.................................Image

to be Continued... :lol: :roll:

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 17 Mar, 2014 8:39 pm

Sự tích Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm-Hanoi ) bằng tem.
Tem CHXHCNVN-=Scott#2855-2856--Phát hành =Oct-10-1998


Image

Image

:roll: :lol: :-({|= :-({|= =D> =D>

to be continued....

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 21 Mar, 2014 6:12 pm

Huế cổ kính...DLS và tem nhãn Indochina.
Tem thời Quốc gia VietNam--Scott#2 và 8-11--phát hành Jun 6/Oct23 1951 đợt phát hành tem đầu tiên của tem QGVN


Image
.......................Image
.......................Image
........................
Image

:lol: :-({|= :roll: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 24 Mar, 2014 12:38 pm

Đà Lạt thành phố nghỉ mát lý tưởng của Việt nam.
Nói tới Đà Lạt là lại liên tưởng tới Hoa-Thác nước Gougard và Hồ Than thở:
DLS--Tem Nhãn ĐàLạt.
Tem Đà Lạt thời Quốc Gia Việt Nam--Scott#1 và 5 Loại tem phát hành đầu tiên của QGVN --Phát hành Jun 6/Oct23 1951.

Image
................Image
................Image

Đà Lạt thời QGVN là trong một khu thuộc vùng Hoàng TRiều Cương Thổ.
Một thẻ căn cước thời Hoàng Triều Cương Thổ....:D


Image
Image


:roll: :lol: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 30 Mar, 2014 10:21 pm

Saigon Hòn Ngọc Viẽn Đông
Tem Đền thờ Anh Hùng Tử Sĩ trong Vườn Bách Thảo Saigon: DLS-Tem và Tem nhãn: Scot #A5.

Image
...................Image
...................Image
Hai dấu FDC cho hai đợt phát hành tem Thống nhất đầu tiên của QUốc Gia ViệtNam.
--Dấu 16-8-1951: Đợt phát hành tem THống Nhất lần nhứt
--Dấu 23-10-1951: Đợt phát hành tem Thống Nhất lần thứ hai , đúng vào dịp QUỐC KHÁNH của Quốc Gia Việt Nam.
Đền tử sĩ Saigon trên ảnh chụp loại post card Giáng Sinh.1950..??

Image
:lol: :roll: :-({|= =D> =D>
Last edited by nt on Fri 09 May, 2014 7:41 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 01 Apr, 2014 11:06 pm

Ngày 9 tháng 4 năm 2014 cũng là ngày 10 tháng 3 âm lịch, là ngày giổ tổ Hùng Vương. Một ngày hội lớn, nên văn học dân gian đã có câu ca sau:
"" Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba ""


1--Đền Hùng tại Phú Thọ......Tem đền Hùng thời VNDCCH--Scott #119/120 Phát hành: Ngày 5 tháng 4 năm1960:
Image....Image

2--Tem Hùng Vương thời VNCH, phát hành đợi 1: FDC và tem phát hành ngày 11-4-1965-- Scott#251-252
Image
Image
Image

3--Tem Hùng Vương phát hành đợt 2 : DLS , FDC và Tem, phát hành ngày 2-4-1974---Scott#478-479:

ImageImage

....................Image..............Image


:roll: :lol: :-({|= =D> =D>
Last edited by nt on Sun 25 May, 2014 9:37 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 01 May, 2014 9:48 am

Chùa Một Cột, biểu tượng của Hanoi và Việt Nam.
Chùa được xây dựng măn 1049 đời vua Lý Thái Tông, chùa được trùng tu nhiều lần, nhưng đến năm 1954 chùa bị phá hoại ,và chùa ngày nay là chùa xây lại theo tiêu bản cũ.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_ ... %E1%BB%99t
http://en.wikipedia.org/wiki/One_Pillar_Pagoda

Ta hãy xem chùa một cột đã thay đổi theo thời gian như thế nào qua các tư liệu sau:
1---Chùa một cột qua post cards:

Image........Image

2---Chùa một cột trên tìn kim loại:
Image

3--Chùa một cột qua tem thư thời Indochina:
Image...............

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 01 May, 2014 10:30 am

CHÙA MỘT CỘT:
Chùa Một Cột, biểu tượng của Hanoi và Việt Nam.
Chùa được xây dựng năm 1049 đời vua Lý Thái Tông, chùa được trùng tu nhiều lần, nhưng đến năm 1954 chùa bị phá hoại ,xập. và chùa ngày nay là chùa xây lại theo tiêu bản cũ.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_ ... %E1%BB%99t
http://en.wikipedia.org/wiki/One_Pillar_Pagoda
Ta hãy xem chùa một cột đã thay đổi theo thời gian như thế nào qua các tư liệu sau:

1---Chùa một cột qua post cards xưa 1903-1924:
...........Image........Image

2---Chùa một cột trên tiền kim loại của CHXHCNVN 1968-2003 :
Image

3--Chùa một cột qua tem thư thời Indochina June 23 1939:
Image...............Image
.......................................Image

4---Chùa một cột qua tem thư thời CHXHCNVN Jan 6 2012 :
.....................Image
.................Image
5---Chùa Một cột ngày nay qua post card mới ..:
....................................Image
6---Chùa môt cột qua tem thư Hợp tác Lào/Việt :

Image

7---Chùa một cột qua tem thư hợp tác Đại Hàn:/Viẹt :
..................................Image
8---Đã qua tư liệu- nay hãy thưởng thức món phở Bắc cái chùa..:D:
Image
9--FDC và Cover cuả Chùa Một Cột:
Image.........Image
ImageImage
10--Một cái Magnet Chuà Một Cột bằng sứ lưu niệm mua tại Hanoi....và một tem nhãn bao diêm thời VNDCCH..
:D
......................Image........Image

:roll: :lol: :-({|= :-({|= =D> =D>
Last edited by nt on Sun 05 Oct, 2014 11:42 am, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 17 Jun, 2014 10:20 am

Minh Quân xứ Việt: Vua LÊ THÁNH TÔNG.
Là vị vua giỏi nhầt thời Hậu Lê, giỏi việc nước , hay việc văn . Ngài trị vì từ 1442 tới 1497, đã để lại cho hậu thế nhiều thành quả tuyệt vời đã được ghi rõ trong sử sách.

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th ... _T%C3%B4ng

Vua Lê Thánh Tông đã có câu nói trong chỉ dụ năm 1472 về việc bảo vệ lãnh thổ như sau:
" Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần… Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di ”.

Trong chuyến đi thăm BTV Đà Năng , Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã ghi và bổ xung lời vua Lê Thánh Tông thành:

“Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần… Nếu dám đem một thước một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di…”. “Con cháu ngày nay phải cùng nhau gìn giữ bằng được”!

http://daotao.vtv.vn/nguyen-tong-bi-thu ... u-the-nao/

Bưu điện Việt Nam có phát hành một tem về Vua Lê Thánh Tông: Tem thời CHXHCNVN--Scott#2857--Oct 12 1998

Image
Image...Image

Thời Vua Lê Thánh Tông là thời thịnh trị nên đã đúc những đồng Tiền Đẹp mang đế hiệu của mình như sau:
Quang Thuận và Hồng Đức Thông Bảo :


Image...........Image

:lol: :-({|= =D> =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sat 16 Aug, 2014 9:55 pm

Image
Image

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sat 16 Aug, 2014 10:19 pm

Tem Linh vật:
1---Tem Rồng (Long): Loại tem máy bay--Tem thời QGVN--Phát hành Sept 3- 1952--Scott# C5/C9:
Image

2----Tem Rùa (Qui): Tem QGVN thời tiền đệ Nhất VNCH--Phát hành July-20-1955--Scott# 27/29
Image
Image

3---Tem Phụng (Phượng): Loại tem máy bay thời QGVN thời tiền VNCH --Phát hành Sept 7=1955--Scott #C10

Image

:roll: :lol: :-({|= =D> =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: ViệtNam: Những tờ tem Đẹp và nhiều Ý nghiã....

Post by nt » Mon 23 Feb, 2015 2:37 pm

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ: ĐẠi THẮNG QUÂN THANH....

Hôm nay ngày 23/2/2015 tức ngày 5 tháng Giêng....Ngày này năm Kỷ Dậu (1789), vua Quang Trung ăn mừng Đại thắng 20 vạn quân Thanh. Lich sử về triều đại vua Quang Trung có rất nhiều điều hấp dẫn, về chi tiết có thể hõi anh Google là rõ cả, không cần nhấc lại ở đây.Ta chỉ cần biết đại khái như sau:
A--Cuối đời nhà Lê, chính quyền yếu kém vì sự xung đột nội bộ, nên Nguyễn Huệ phải hai lần đem quân ra Băc dẹp loạn, nói là để Phò Lê diệt Trinh/Nguyễn an dân....Hai lần như vây chắc vua Lê không cảm thấy an tâm, nên vị vua cuối là Lê Chiêu Thống bỏ ngai vàng chạy trốn sang Tầu xin nhà Thanh cứu giup, để lấy lại vương quyền...Cực chẳng đã, Nguyễn Huệ phải tự xưng BẮC BÌNH VƯƠNG rồi thống lĩnh đại quân ra bắc đánh đuổi nhà Thanh, với chiến thuật thần kỳ 2 chạy 1 nghỉ, đại quân đã đến Bấc Hà trong thời gian kỷ lục, Quân Thanh không kịp đề phòng, đã bị đánh tan tác tại trận Ngọc Hồi, thây chất thành gò, mà tạo nên gò Đống Đa.. =D>
B--Sau khi thắng nhà Thanh, Bấc Bình vương Nguyển Huệ bèn xưng vương, phế bỏ nhà Lê , lấy đế hiệu là Quang Trung. Triều đại này chỉ tồn tại từ 1788 đến 1792.Tuy thời gian ngấn, nhưng vua Quang Trung cũng tạo được nhiều chiến Công hiển hách và một nền văn học chữ NôM đáng kể...Ngày nay có nhiều Bảo Tàng viện và nơi thờ vua Quang Trung...
Hãy thử lướt qua mảng Tem/Tiền, coi đã có gì ghi nhận ngày kỷ niệm lịch sử này..???
1---Thời Vua Quang Trung có đúc tiền tiêu dùng: Hai loại tiền căn bản là; Quang Trung Đại Bảo và Thông Bảo:
Image
Image
2----Tem vua Quang Trung của VNDCCH...Phát hành Sept 16-1962 -Scott# 220/221:
Image
3---Tem vua Quang Trung đại phá quân Thanh cùa VNDCCH--phát hành Jun 1 1971..Scott# 625-626:
ImageImage
4----Tiền vua Quang Trung của VNCH:...Phát hành ngày 3-11-1966- Pick# 22 a/b
Image
5----Tem vua Quang Trung của VNCH..Phát hành Jan 28-1972-Scott# 411/412
Image
Image
Image
6---Ngoài ra còn một Booklet của tem vua Quang Trung, có nhẽ đây là booklet đầu tiên trong dòng tem VNCH:
Image
Image
7---Tem Quang Trung Đại phá Quân Thanh của CHXHCNVN:Phat hành Feb 10 1989.. Scott# 1938/1939:
Image
Image
8----Vì lối chuyển quân thần tốc, nên QLVNCH đã tôn vua Quang Trung Nguyễn Huệ là Thánh Tổ của ngành Quân Vận, đồng thời vua Quang Trung cũng có nhiều tượng đài kỷ niệm:
ImageImageHappy Collecting.... :roll: :shock: =D>

Post Reply

Return to “nt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests