Galvano

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Galvano

Post by viet-numis » Wed 21 Jun, 2006 7:01 am

Mọi người xem đồng tiền này

http://art-hanoi.com/collection/vncoins/vn-km40a-o.jpg
http://art-hanoi.com/collection/vncoins/vn-km40a-r.jpg

và đây là galvano của nó (trong bộ sưu tập của Howard Daniel),đường kính khoảng 30 cm. Sau khi họa sỹ thiết kế xong, người ta sẽ tạo một mẫu dương bản (lồi), gọi là galvano. Chất liệu thường bằng thạch cao (đã được xử lý cho cứng hơn) hoặc kim loại. Mẫu này sau đó sẽ được sử dụng để chế tạo khuôn đúc tiền.

Image

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests