Bài thơ

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Bài thơ

Post by 9PN » Sun 21 Aug, 2011 6:20 pm

bai viet cho ban .

Xa
Tặng Ch
Xe rời bến ,xa dần ..xa mãi.
Chút nắng nào vương lại trong mắt ai.
Muốn hỏi mà sao lòng cứ ngại.
Có khi nào ..người nhớ lại ..tháng ngày qua.

Post Reply

Return to “Sách, báo, Giấy tờ cũ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests