Tem giả

1946-1975
Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Tem giả

Post by Khải-SG » Sat 06 Nov, 2010 5:18 pm

Trên ebay :

North VIETNAM PROOF1952 complete set Sc N°4-5 MNH Rare
Giá : $399

Seller : lotusindochina
Location : Paris, Île-de-France

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sat 06 Nov, 2010 5:26 pm

VIETNAM 1955ca RARE UNLISTED 500 Dong Postage Due/TAX
ebay lô : 110605698408 ngày 7-11-2010 hết hạn

:roll:

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 27 Apr, 2011 5:51 pm

Seller : osca2 ( Feedback Score of 13188)
:roll:Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Tem VNDCCH”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest