Huế xưa có dấu Bưu Điện: Đời sống ...

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Huế xưa có dấu Bưu Điện: Đời sống ...

Post by 9PN » Sun 16 May, 2010 10:22 pm

Sưu tầm Card Postage Việt Nam thì đủ thứ và đủ loại.
Có người sưu tầm theo đề tài như người xưa, phong cảnh và không cần gì thêm ngoại trừ hình ảnh.

Dạo này 9PN sưu tầm được 1 số hình ảnh Huế thêm dấu của Bưu Điện Huế nên hôm nay trình làng.

Trên con dấu của bưu điện có thêm năm thì mình cũng có thể biết được đời sống dân gian thời xưa...
Image

Image

Image

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 16 May, 2010 10:24 pm

Image

Image

Hình này chụp tại cửa thành Đông Ba.

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 16 May, 2010 11:24 pm

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests