Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hình Rồng đủ thứ

Bình, chai, ấm, lọ, đồ đồng, đồ gỗ ...
Cho vào đây nếu tìm không ra nơi cư trú....
tien
Posts: 276
Joined: Wed 30 Aug, 2006 8:59 pm
Location: San Jose, Cali

Post by tien » Fri 12 Mar, 2010 9:29 pm

Có rồng

Image

Image

Image

Image

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 15 Mar, 2010 11:37 am

Một Con Rồng triều Nguyễn trên Phú Vân Lâu .. nằm trong vinet tem Vietnam-MS#320-3291,

Image
Image

tea
Posts: 1
Joined: Wed 24 Mar, 2010 3:09 pm

Post by tea » Wed 24 Mar, 2010 3:16 pm

Xin góp vui bằng hình Rồng Việt trên tem New Caledonia.

Image

Post Reply

Return to “Vật dụng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests