Đông Dương: IDEO 1939 20 Cents, 1 mẫu tự A -> K

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Đông Dương: IDEO 1939 20 Cents, 1 mẫu tự A -> K

Post by 9PN » Sun 28 Oct, 2007 5:53 am

Cuối cùng thì cũng được nguyên bộ 20 Cents cho loại 1 mẫu tự.
Sách WWII của Fred chỉ cho biết loại này chỉ có mẫu tự từ A -> J
.... nhưng chử K lại xuất hiện như vậy thì không biết còn nữa không?


Mặt Trước:

Image
Image
Image
Image

Mặt Sau:
Image

Cuối cùng cám ơn nhiều nhiều thành viên và tất những người ngoài diển đàn đã giúp cho có được SET này:
- Cụ Thu
- Bác Lữ Tích Nguyên
- Hồ Hải.
- Bạn Quốc - Cotevina
- O bán đầu đường LCK (người Hoa). Chín không dám hỏi tên... :wink: :wink:
- Anh/Chị Thiều/Lan HN.
- Những người xa lạ trên Ebay... :lol: :P :lol:.

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest