Sưu tập xe mô hình

Bình, chai, ấm, lọ, đồ đồng, đồ gỗ ...
Cho vào đây nếu tìm không ra nơi cư trú....
Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Sưu tập xe mô hình

Post by Khải-SG » Thu 17 Jan, 2008 11:15 am

Chúng ta lại gặp chàng trai nầy !

http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2008/1/140607/

Post Reply

Return to “Vật dụng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest