Su Xu

Tiền Kim Loại VNDCCH, VNCH và VN Thống Nhất
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Su Xu

Post by viet-numis » Thu 25 May, 2006 7:23 pm

Các bạn xem hình tiền chính phủ Bảo Đại trong bộ sưu tập của sema

http://art-hanoi.com/collection/iccoins/vn.html

Trên các đồng 10,20 thì đề là "Su" còn trền đồng 50 thì đề là "Xu". Trong cuốn "The Catalog and Guidebook of Southeast Asian Coins and Currency" tập I, Pháp, tái bản lần 2, 1978, trang 97, đoạn 3, tác giả Howard Ạ Daniel có giải thích "Su" là viết theo cách phát âm của người Pháp dành cho từ "Xu" của việt nam. Nhưng không thấy giải thích vì sao chỉ có "Su" trên đồng 10 và 20 mà không có trên đồng 50.

viet-numis đã viết mail hỏi tác giả, khi nào có trả lời sẽ cho mọi người biết.

User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Post by tomcat1988 » Thu 25 May, 2006 10:45 pm

Ủa anh Hà, từ Essai/Piefort trong tiền INDOCHINA có nghĩa gì vậy?
Nhan Định Bang

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Fri 26 May, 2006 12:28 am

Essai là tiền đúc thử.

http://www.pixiad.com/~novacoins/databa ... 31essa.jpg

Piefort là tiền đúc dầy hơn bình thường (thông thường dầy hơn 2 lần), dùng làm mẫu.

http://www.pixiad.com/~novacoins/databa ... 1pieff.jpg[/url]
Last edited by viet-numis on Tue 06 Jun, 2006 9:42 pm, edited 1 time in total.

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Tue 30 May, 2006 10:22 pm

...I do not know why two of the French Vietnamese coins have Su and one has Xu, but that would be an excellent question for Mr. Thierry at the National Library of France in Paris...
Ông Howard Ạ Daniel bảo cũng không biết vì sao lại là "Su" trên đồng 10,20 và "Xu" trên đồng 50. Daniel bảo hỏi ông Thierry tại thư viện quốc gia Pháp. Khi nào có trả lời sẽ cho "post" cho mọi người tham khảo.
Last edited by viet-numis on Thu 01 Jun, 2006 10:42 pm, edited 1 time in total.

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Thu 01 Jun, 2006 10:36 pm

Dear viet-numis,
It is a problem of linguistic : In fact <Su> is not the French phonetic spelling for a so called Vietnamese word <Xu>, but a wrong Vietnamese phonetic spelling for French word SOU, the name of the lower monetary unit in the pre-Révolutionnary monétary system in France ; One Sou is 1/20 of one livre. After 1789, the habits was to give teh name of Sou to the 1/20 of 1 Franc, i.e. 5 centimes.
But, the French dies makers did'nt that <S> is rare in Vietnamese language and the sound <S> is a light <sh> as is <Sơn> ("mountain"). S appears mostly in words of sino-vietnamese origine, for exemple <sử> "history", from the Chinsese shi 史 , or <Sơn> from the Chinese shan 山 . In current Vietnamese, one use <X> for the sound <S>, for exemple for the word <Xô viết> for Soviet. For the first issues (struck in Paris Mint) the French given the name SU, but after, when they heard that the local prononciation was something as <shu>, they changed with XU.

François Thierry
Conservateur en Chef
Cabinet des Médailles-Bibliothèque Nationale de France
Cách giải thích của ông F.Thierry khác với cách giải thích của ông Howard Ạ Daniel.
Theo ông Thierry, ban đầu người Pháp cho đúc tiền có chữ SU với ý nghĩ rằng người việt nam sẽ phát âm chữ này giống như người Pháp phát âm chữ SOU (SOU là đơn vị tiền tệ cũ của pháp, trước cách mạng Pháp 1 SOU = 1/20 livrơ. Sau năm 1789 thói quen này vẫn được giữ và 1 SOU = 1/20 phrăng = 5 centimes). Nhưng người việt lại phát âm SU với chữ "Sờ nặng" (Sờ sung sướng), do vậy đợt phát hành sau người ta cho đổi thành Xu (Xờ xấu xa). Khi chúng ta phát âm chữ Xu thì cũng giống như người Pháp phát âm chữ Sou.

Như vậy theo ông F.Thierry, chữ Xu của chúng ta có nguồn gốc từ tiếng Pháp.

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Sat 03 Jun, 2006 10:06 pm

viet-numis thấy cách ông F.Thierry giải thích cũng có phần hợp lý

1) Theo như bài giới thiệu về tiền cổ Việt Nam dưới đây, không có "Su" hay "Xu" trong đơn vị tiền cổ Việt Nam (quan, tiền ,đồng)
http://www.vietantique.com/coins/VN-a-coins/content.htm

2) Tra từ điển hán-việt Thiều Chửu thì không thấy từ "Su", có từ "Xu" nhưng với các nghĩa khác không liên quan gì đến tiền bạc.
http://www.viethoc.org/hannom/tdtc_intro.php

3) Chính phủ vua Bảo Đại được người Pháp đứng sau nên ảnh hưởng của người Pháp là rất có thể.

4) Trong ngôn ngữ việt có các từ bắt nguồn từ tiếng Pháp : xà bông (savon), tem (timbre),....

Tuy nhiên bác Khải cũng có phần có lý vì cách giải thích của ông F.Thierry chưa giải thích được vì sao trên tiền ông Ngô Đình Diệm cũng có hiện tượng này

http://art-hanoi.com/collection/vncoins/50xu.html

ai có cuốn từ điển tiếng việt nào thời đó tra thử xem từ "Su" và "Xu" có nghĩa gì? Về phần viet-numis sẽ viết mail hỏi thêm ông F.Thierry về tiền ông Diệm.

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Sat 17 Jun, 2006 7:17 am

Dear viet-numis,

I do'nt know. This coins is not from French origin. For the other coins (10, 20, 50 su/xu), we have here the pattern coins and the "pied-fort" from the Paris Mint. But this 50 su/xu Diem coin is of other origin, but not French. Have you made researches int the American or other pro-American Mints (Australia, Hong-kong, Korea, Philipinas, etc) ? Because Diêm Regime was of American origin. Probably the pattern of the coin was struck in America ot in an American ally's Mint. We have no pattern for this coin.

Yours
François Thierry
Bác F.Thierry cũng không giải thích được vì sao có Su/Xu trên tiền ông Diệm.

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Sat 17 Jun, 2006 7:33 am

Dear François & viet-numis,
The Diem 50 Su coin was told to me to be minted at the Paris Mint; the Diem 50 Xu coins was made at the Paris Mint; and the 1 Dong was minted at the Paris Mint and somewhere in the United Kingdom. This is what was told to me many years ago.
Then there were many years of coins being minted at the Birmingham Mint, then Germany, and then to the Birmingham Mint and Royal Mint.
When President Thieu departed Viet Nam in 1975, he stopped in Taiwan, on his way to London, England. It was said that the mints and note printing companies in England arranged for him to live there for many year because he was instrumental in moving the coin and note contracts to England. After many years, he moved to somewhere near Boston in the USA.
Best regards, Howard
Bác H.Daniel được kể lại rằng đồng 50 Su/Xu được đúc bởi Paris Mint. Về sau tiền của VNCH được chuyển sang đúc tại Anh do tác động của ông Thiệu.

HH có người nhà làm lớn trong ngân hàng VNCH có thêm thông tin gì không?

Nếu những gì bác H.Daniel nghe được là đúng, ta có thể chấp nhận cách giải thích của bác F.Thierry. Nhưng vẫn có điểm mâu thuẫn : vì sao người Pháp đã biết là "sai" khi cho đúc "Su" mà vẫn lặp lại "sai lầm" này khoảng một thập niên sau? Quên chăng?

HH
Posts: 35
Joined: Wed 17 May, 2006 3:06 am
Location: California

Post by HH » Sun 20 Aug, 2006 6:34 pm

Hai chữ XU và SU trên các đồng tiền thời Bảo Đại cho đến thời kỳ Ngô đình Diệm đã mang lại nhiều giai thoại trong giới sưu tầm tiền..cho đến nay vẫn chưa có một câu trả lời chính xác...
Các bạn hãy xem đồng essai 50XU và 20SU phát hành năm 1953.

Image
Image


Image
Image

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Sun 20 Aug, 2006 7:28 pm

Sau đây là những đồng tiền essai đúc bằng nhôm của Việt Miên Lào vào thời điểm đó.

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=286
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=287
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=288

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests