Tem chứng thư 64 tỉnh thành Việt Nam (sau 1975)

1975 - hiện tại
Post Reply
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Tem chứng thư 64 tỉnh thành Việt Nam (sau 1975)

Post by vuthang » Fri 22 Jun, 2007 8:26 am

Xin giới thiệu với các Bác một số Tem chứng thư của 64 tỉnh thành :

1. Tp Hồ Chí Minh :

50 xu - 10 đồng - 50 đồng - 200 đồng (2 loại) - 500 đồng (2 loại) - 1,000 đồng (4 loại)


Image Image Image

Image Image
Image Image

Image Image Image Image


.
Last edited by vuthang on Tue 24 Jul, 2007 6:34 am, edited 5 times in total.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Tue 03 Jul, 2007 2:26 am

2. An Giang

1,000 đồng (2 loại) - 2,000 đồng (2 loại) - 3,000 đồng


Image Image

Image Image

Image


.
Last edited by vuthang on Tue 03 Jul, 2007 6:44 am, edited 1 time in total.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Tue 03 Jul, 2007 6:33 am

3. Bắc Giang

1,000 đồng


Image


.
Last edited by vuthang on Tue 03 Jul, 2007 6:45 am, edited 1 time in total.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Tue 03 Jul, 2007 6:39 am

4. Phú Khánh

(Hiện nay Phú Khánh được tách thành Phú Yên và Khánh Hoà)

50 đồng - 100 đồng


Image Image


.
Last edited by vuthang on Tue 17 Jul, 2007 7:05 am, edited 2 times in total.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Wed 04 Jul, 2007 7:47 am

5. Đồng Tháp

50 đồng - 100 đồng - 200 đồng - 500 đồng

Image Image

Image Image


.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Thu 05 Jul, 2007 9:46 am

6. Sông Bé

(Hiện nay Sông Bé được tách thành Bình Dương và Bình Phước)

1,000 đồng

Image


.
Last edited by vuthang on Tue 17 Jul, 2007 6:53 am, edited 4 times in total.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Mon 09 Jul, 2007 8:39 am

7. Thái Bình

500 đồng - 1,000 đồng - 2,000 đồng - 5,000 đồng

Image Image Image Image.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Tue 10 Jul, 2007 10:25 am

8. Lâm Đồng

500 đồng (2 loại) - 1,000 đồng

Image Image Image.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Fri 13 Jul, 2007 9:13 am

9. Sóc Trăng

500 đồng - 1,000 đồng - 2,000 đồng - 5,000 đồng

Image Image Image Image
.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Tue 17 Jul, 2007 6:45 am

10. Bắc Kạn :

1,000 đồng - 2,000 đồng

Image Image
.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Sun 22 Jul, 2007 4:00 am

11. Hoà Bình

1,000 đồng (2 loại) - 3,000đồng

Image Image Image
.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Tue 24 Jul, 2007 6:27 am

12. Quảng Ngãi

1,000 đồng - 2,000 đồng (2 loại)


Image
Image Image
.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Mon 30 Jul, 2007 3:40 am

13. Bến Tre

Không mệnh giá - 100 đồng - 500 đồng - 1,000 đồng

Image Image Image Image
.

User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Post by vuthang » Tue 07 Aug, 2007 7:12 am

14. Bạc Liêu

1,000 đồng (2 loại) - 2,000 đồng (2 loại) - 5,000 đồng

Image Image
Image Image
Image
.

Post Reply

Return to “Tem Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests