Shop tiền kẽm

Post Reply
User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Shop tiền kẽm

Post by songhong » Sat 14 Apr, 2012 8:02 am

Image


1, Cảnh Hưng ( chữ to , hiếm ) : 200k
2, Cảnh Hưng ( Cảnh Hưng , chữ nhỏ ) : 230k
3, Cảnh Hưng ( chữ thường ) : 120k
Last edited by songhong on Sat 14 Apr, 2012 9:14 am, edited 1 time in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sat 14 Apr, 2012 8:05 am

Image


4, Gia Hưng Thông bảo : 120k
5, Thái Đức Thông Bảo ( chữ to )
6, Thái Đức Thông Bảo ( chữ nhỏ )
5+6 : 250k/ 2 viên
Last edited by songhong on Sat 14 Apr, 2012 8:08 am, edited 1 time in total.
Liên hệ 0923000333

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Post by songhong » Sat 14 Apr, 2012 8:08 am

Image


7, Vĩnh trị Chi bảo : đã bán
8, Minh Đức Thông bảo ( chữ to )
9, Minh Đức Thông bảo ( chữ nhỏ )
8+9 : 150k/ 2 viên
Liên hệ 0923000333

duyluan
Posts: 1
Joined: Thu 30 Aug, 2012 2:22 am
Location: Nha Trang

Cảnh Hưng kẽm

Post by duyluan » Tue 25 Jun, 2013 3:52 am

Bác còn Cảnh Hưng kẽm không a?

User avatar
songhong
Posts: 383
Joined: Mon 08 Oct, 2007 7:17 am

Re: Cảnh Hưng kẽm

Post by songhong » Tue 25 Jun, 2013 7:48 am

duyluan wrote:Bác còn Cảnh Hưng kẽm không a?

Bác kiểm tra hòm thư

tks
Liên hệ 0923000333

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 27 Jun, 2013 1:30 pm

Chú lấy viên Cảnh Hưng số 1 ( Lưỡng nhĩ hưng ) Có viên nào đẹp hơn thì chọn cho chú
Phát

Post Reply

Return to “Song Hong”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests