Trao đổi xu Đông Dương

Post Reply
thi5284
Posts: 1
Joined: Thu 12 Apr, 2012 2:10 pm

Trao đổi xu Đông Dương

Post by thi5284 » Thu 12 Apr, 2012 2:26 pm

Mình có 2 đồng 5Cent xu Đông Dương năm 1939 và 20Cent năm 1941 cần trao đổi,liên hệ Mobile: 0983.805.284

Post Reply

Return to “Trao đổi / Tặng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests