Muốn mua tiền VN tờ bạc 1000,2000,5000 1987

Post Reply
jokoshiro
Posts: 2
Joined: Wed 26 Oct, 2011 6:50 am

Muốn mua tiền VN tờ bạc 1000,2000,5000 1987

Post by jokoshiro » Mon 31 Oct, 2011 5:05 pm

Mong muốn của em cũng chính là tiêu đề trên ạ!

AcidBoNa
Posts: 4
Joined: Wed 25 Apr, 2012 4:48 am

Post by AcidBoNa » Wed 25 Apr, 2012 6:00 am

Liên hệ mình nè!
HCl

Post Reply

Return to “Mua: Tem, Tiền, Đủ Thứ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest