Cần bán hoặc trao đổi tờ 1 triệu dola Mỹ và bộ tiền tỷ phú

Post Reply
Manh Dung
Posts: 2
Joined: Mon 17 Oct, 2011 5:56 am

Cần bán hoặc trao đổi tờ 1 triệu dola Mỹ và b

Post by Manh Dung » Mon 17 Oct, 2011 6:19 am

Tình hình là "hơi bị nghèo" nên mốn bán - hoặc trao đổi - bộ tiền tỷ phú Zbabwe với tất cả các mệnh giá từ 1 tỷ tới 100.000.000.000.000 dola. Cùng 1 tờ tiền sưu tấp 1.000.000 USD (American).
Rất mong được gia đình chiếu cố! Có thể liên lạc qua email hoặc điện thoại trực tiếp đến số 0996 794 864 (Beeline). :D

Post Reply

Return to “Trao đổi / Tặng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests