Tổng hợp tiền Việt Nam

Post Reply
anton8887
Posts: 23
Joined: Thu 14 Jan, 2010 1:40 pm

Tổng hợp tiền Việt Nam

Post by anton8887 » Sun 15 May, 2011 3:41 am

Liên hệ : Tôn Phương An- 0944.128.887 - 0919.615.065

TK tại ABBANK: 1111000072001, Vietcombank: 0111000199099

Phí vận chuyển 15.000 đồng ( bảo đảm + nhanh)MS: V01 Giá 160.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.


Image


MS: V02 Giá 90.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V03 Giá 60.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V05 Giá 100.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V06 Giá 100.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V07 Giá 50.000 đồng 03 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V08 Giá 80.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image
Last edited by anton8887 on Sun 15 May, 2011 4:16 am, edited 2 times in total.
Sự thật là,mãi đến khi đánh mất điều gì,chúng ta mới biết là mình có nó. Nhưng cũng đúng khi nói rằng mãi đến khi nó đến với ta,ta mới biết là mình đã bỏ lỡ nó.

anton8887
Posts: 23
Joined: Thu 14 Jan, 2010 1:40 pm

Post by anton8887 » Sun 15 May, 2011 3:49 am

MS: V09 Giá 120.000 đồng 02 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V010 Giá 120.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V011Giá 100.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V012 Giá 240.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image
Last edited by anton8887 on Sun 15 May, 2011 4:18 am, edited 3 times in total.
Sự thật là,mãi đến khi đánh mất điều gì,chúng ta mới biết là mình có nó. Nhưng cũng đúng khi nói rằng mãi đến khi nó đến với ta,ta mới biết là mình đã bỏ lỡ nó.

anton8887
Posts: 23
Joined: Thu 14 Jan, 2010 1:40 pm

Post by anton8887 » Sun 15 May, 2011 4:01 am

MS: V013 Giá 450.000 đồng 08 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V014 Giá 60.000 đồng 02 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V015 Giá 380.000 đồng 10 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: V016 Giá 180.000 đồng 4 tờ ( 02 tờ liền số)- Chất lượng tốt như hình.

Image
Last edited by anton8887 on Sun 15 May, 2011 4:19 am, edited 1 time in total.
Sự thật là,mãi đến khi đánh mất điều gì,chúng ta mới biết là mình có nó. Nhưng cũng đúng khi nói rằng mãi đến khi nó đến với ta,ta mới biết là mình đã bỏ lỡ nó.

anton8887
Posts: 23
Joined: Thu 14 Jan, 2010 1:40 pm

Post by anton8887 » Sun 15 May, 2011 4:13 am

MS: V017 Giá 100.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V018 Giá 50.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V019 Giá 60.000 đồng 02 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V020 Giá 120.000 đồng 04 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image

MS: V021 Giá 200.000 đồng 08 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image
Sự thật là,mãi đến khi đánh mất điều gì,chúng ta mới biết là mình có nó. Nhưng cũng đúng khi nói rằng mãi đến khi nó đến với ta,ta mới biết là mình đã bỏ lỡ nó.

Post Reply

Return to “anton8887”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests