Những tờ USD ngôi sao

Post Reply
anton8887
Posts: 23
Joined: Thu 14 Jan, 2010 1:40 pm

Những tờ USD ngôi sao

Post by anton8887 » Tue 26 Apr, 2011 6:42 am

Liên hệ : Tôn Phương An- 0944.128.887 - 0919.615.065

TK tại ABBANK: 1111000072001, Vietcombank: 0111000199099

Phí vận chuyển 15.000 đồng ( bảo đảm + nhanh)
Sự thật là,mãi đến khi đánh mất điều gì,chúng ta mới biết là mình có nó. Nhưng cũng đúng khi nói rằng mãi đến khi nó đến với ta,ta mới biết là mình đã bỏ lỡ nó.

anton8887
Posts: 23
Joined: Thu 14 Jan, 2010 1:40 pm

Post by anton8887 » Sun 15 May, 2011 6:28 am

MS: D01 Giá 1.450.000 đồng 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: D02 Giá 2.500.000 đồng hoặc 120 USD 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


Image


Image
Sự thật là,mãi đến khi đánh mất điều gì,chúng ta mới biết là mình có nó. Nhưng cũng đúng khi nói rằng mãi đến khi nó đến với ta,ta mới biết là mình đã bỏ lỡ nó.

anton8887
Posts: 23
Joined: Thu 14 Jan, 2010 1:40 pm

Post by anton8887 » Sun 15 May, 2011 6:32 am

MS: D03 Giá 450.000 đồng 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image


MS: D04 Giá 750.000 đồng 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.

Image
Sự thật là,mãi đến khi đánh mất điều gì,chúng ta mới biết là mình có nó. Nhưng cũng đúng khi nói rằng mãi đến khi nó đến với ta,ta mới biết là mình đã bỏ lỡ nó.

anton8887
Posts: 23
Joined: Thu 14 Jan, 2010 1:40 pm

Post by anton8887 » Mon 16 May, 2011 10:54 am

MS: D05 Giá 2.400.000 đồng hoặc 115 USD 01 tờ - Chất lượng tốt như hình.


Image
Sự thật là,mãi đến khi đánh mất điều gì,chúng ta mới biết là mình có nó. Nhưng cũng đúng khi nói rằng mãi đến khi nó đến với ta,ta mới biết là mình đã bỏ lỡ nó.

Post Reply

Return to “anton8887”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests