Bán !

Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Bán !

Post by Khải-SG » Mon 19 Jul, 2010 4:10 pm

Image

UNC.(đã bán)
Last edited by Khải-SG on Sun 06 Feb, 2011 4:29 pm, edited 1 time in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 22 Jul, 2010 7:27 am

AU. Giá : 17.500.000 đồng

Image
Last edited by Khải-SG on Mon 04 Apr, 2011 8:53 am, edited 2 times in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 22 Jul, 2010 7:31 am

5 hào nhôm VNDCCH 1946 loại số "5 hao" dập nổi. Tiền chưa qua sử dụng. Giá : p/m- Một đồng không thể thiếu trong bộ sưu tập tiền kim loại về VNDCCH.


ImageImage
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 06 Feb, 2011 4:34 pm

Tờ nầy 2005 : 05 serial lại độc đáo 05 0000 50 (binary + radar + low serial number 50 )- Khó gặp trần ai ! Dọn bộ ST bán bớt ... XF+. Ngâm vốn 5 năm ! Giá : 1.500.000 đồng

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Tue 08 Feb, 2011 12:58 pm

Choiced UNC. Giá : 650.000 đồng

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 09 Feb, 2011 2:32 pm

XF (2 lỗ kim + nếp gấp thẳng trục giữa) + số radar. Giá : 800.00 đồng

Image
Image
Last edited by Khải-SG on Thu 10 Feb, 2011 3:30 am, edited 2 times in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 09 Feb, 2011 2:40 pm

XF . Giá : 1.350.000 đồng


Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 09 Feb, 2011 3:00 pm

XF- Giá : 1.250.000 đồng

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Fri 18 Feb, 2011 3:30 pm

Bộ tiền MT. Chất lượng UNC tuyệt hảo 99,99%. Giá : 12 triệu/bộ


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “K-SG”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests