Tặng tiền gián.

Post Reply
User avatar
DungDang
Posts: 362
Joined: Fri 28 Jul, 2006 5:40 am
Location: Gia Ðịnh

Tặng tiền gián.

Post by DungDang » Fri 22 Oct, 2010 9:32 am

Website giadinh-numis tặng một số đồng tiền gián. Xin mời tham khảo tại :

http://giadinh-numis.com/Web/showthread ... =38#post38

Thân mến.
Sự phùng như ý nghi hưu tức.
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
dungdang

Post Reply

Return to “Trao đổi / Tặng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests