Bangkok Thái Lan có chỗ nào bày bán tiền? Các bác chỉ giúp

Post Reply
User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Bangkok Thái Lan có chỗ nào bày bán tiền? Các bác

Post by duongdoh » Wed 07 Oct, 2009 3:46 am

Bác nào biết làm ơn chỉ giúp với ạ (địa điểm, tên phố) ở Bangkok có chỗ giao lưu mua bán tiền giấy/tiền xu?
Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ (hậu vừa có ý nghĩa là sau: sau chuyến đi này, vừa có ý nghĩa là hậu đấy ạ:)
[/b]

Post Reply

Return to “Trao đổi / Tặng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests