Bạc Indochine

Post Reply
User avatar
Indochina
Posts: 31
Joined: Wed 29 Aug, 2007 2:15 pm
Location: Thành phố biển

Bạc Indochine

Post by Indochina » Mon 14 Apr, 2008 1:09 am

Last edited by Indochina on Thu 29 May, 2008 6:56 am, edited 3 times in total.

User avatar
Indochina
Posts: 31
Joined: Wed 29 Aug, 2007 2:15 pm
Location: Thành phố biển

1 piastre

Post by Indochina » Thu 17 Apr, 2008 9:40 am

Bán đồng bạc thật 1 piastre 1900. Chụp bằng máy 5300 nên hình ảnh chất lượng kém mong các bác thông cảm. Đảm bảo thật 100%. Đồng bạc còn rất mới, đẹp và nhìn thấy rõ lỗ mũi. Giá xin p/m.

Image
Image
Last edited by Indochina on Thu 29 May, 2008 6:52 am, edited 4 times in total.

User avatar
Indochina
Posts: 31
Joined: Wed 29 Aug, 2007 2:15 pm
Location: Thành phố biển

Post by Indochina » Thu 17 Apr, 2008 9:45 am

Bán đồng bạc 1 piastre 1903. Giá xin p/m.

Image
Image
Last edited by Indochina on Thu 17 Apr, 2008 9:50 am, edited 1 time in total.

User avatar
Indochina
Posts: 31
Joined: Wed 29 Aug, 2007 2:15 pm
Location: Thành phố biển

Post by Indochina » Thu 17 Apr, 2008 9:49 am

Bán đồng bạc 1 piastre 1904. Giá xin p/m.

Image
Image

User avatar
Indochina
Posts: 31
Joined: Wed 29 Aug, 2007 2:15 pm
Location: Thành phố biển

Post by Indochina » Thu 17 Apr, 2008 9:58 am

Bán đồng bạc 1 piastre 1906. Giá xin p/m.

Image
Image

User avatar
Indochina
Posts: 31
Joined: Wed 29 Aug, 2007 2:15 pm
Location: Thành phố biển

Post by Indochina » Thu 17 Apr, 2008 10:11 am

Bán đồng bạc 1 piastre 1913. Giá xin p/m.

Image
Image

nghieng
Posts: 7
Joined: Sat 01 Jun, 2013 11:45 pm

Bán đồng 1piastre ở Hà nội

Post by nghieng » Sun 07 Jul, 2013 10:27 pm

Image

Image

Giá 2tr/ đồng

LH: 01666397525 - Hà Nội

Post Reply

Return to “Indochina”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests