Gian hàng tiền Viêt Nam và Nước ngoài

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:19 am

Vnch_74. bán 1 tờ 100 đ trâu, phát hành năm không rỏ, chất lượng và số Sơ_ri như hình scan, giá bán :20 k( phí Ems nội địa 15k)
Image
Last edited by tailam on Tue 25 Dec, 2007 2:16 pm, edited 2 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:31 am

VNCH1_1, bán trọn bộ gồm 6 tờ mệnh giá 20.50,100,200,500,1000 đồng, phát hành năm 1969, chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán : Thoả thuận.

Image
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:39 am

VNCH1_2, bán trọn bộ gồm 5 tờ mệnh giá 50,100,200,500,1000 đồng, phát hành năm 1972, chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán : Thoả thuận.


Image
Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:46 am

VNCH1_52, bán tờ tiền con trâu , phát hành năm 1972, chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :25k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Last edited by tailam on Tue 11 Dec, 2007 8:56 am, edited 3 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:48 am

VNCH1_57, bán tờ con Công mệnh giá 10 đồng , phát hành năm không rỏ, chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :20k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Last edited by tailam on Wed 12 Dec, 2007 5:38 am, edited 3 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:53 am

VNCH1_13, bán 1 tờ 10 đồng cá , chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :15k ( phí Ems nội địa 15k)


Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 4:57 am

VNCH1_13, bán 1 tờ 10 đồng cá , chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :15k ( phí Ems nội địa 15k)


Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 5:00 am

VNCH_66, bán 1 tờ 20 Hoa văn , chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :15k ( phí Ems nội địa 15k)
Image
Last edited by tailam on Tue 25 Dec, 2007 2:09 pm, edited 2 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 5:04 am

Indb_1, bán 2 tờ liền số mệnh giá 1 đồng vàng INDOCHINE , chất lượng UNC và số sơ_ri như hình scan, giá bán :Thoả thuận ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Image
Last edited by tailam on Tue 25 Dec, 2007 7:21 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 5:12 am

VNCH1_21, bán 1 tờ 20 bụi chuối , chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :10k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Last edited by tailam on Tue 25 Dec, 2007 1:28 pm, edited 2 times in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 5:15 am

VNCH1_23, bán 1 tờ 20 đồng Hoa Văn , chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :10k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 5:19 am

VNCH1_27, bán 1 tờ500 đồng Cọp, chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :10k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Last edited by tailam on Sat 01 Dec, 2007 6:52 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 5:21 am

VNCH1_45, bán 1 tờ 500 đồng Trần Hưng Đạo, chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :10k ( phí Ems nội địa 15k)


Image
Last edited by tailam on Sat 01 Dec, 2007 6:56 am, edited 1 time in total.
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 5:25 am

VNCH1_30, bán 1 tờ 500 đồng Hoa Văn , chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :10k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
...L C T....

tailam
Posts: 105
Joined: Sun 08 Jul, 2007 12:19 pm
Location: tp HCM

Post by tailam » Thu 29 Nov, 2007 5:30 am

VNCH1_33, bán 2 tờ 100 đồng Hoa Văn và 2 đồng, chất lượng và số sơ_ri như hình scan, giá bán :10k ( phí Ems nội địa 15k)

Image
Image
Last edited by tailam on Sat 01 Dec, 2007 2:46 pm, edited 2 times in total.
...L C T....

Post Reply

Return to “Tai Lam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests