tiền theo số series

Tiền Việt Nam từ 1975 đến nay
Post Reply
hochoi
Posts: 32
Joined: Thu 17 May, 2007 4:10 am

tiền theo số series

Post by hochoi » Thu 24 May, 2007 3:47 am

ImageImage

ImageImage


ImageImageImage

hochoi
Posts: 32
Joined: Thu 17 May, 2007 4:10 am

Post by hochoi » Thu 24 May, 2007 8:00 am

Image

Image

hochoi
Posts: 32
Joined: Thu 17 May, 2007 4:10 am

Post by hochoi » Thu 24 May, 2007 8:18 am

Image

Image

Image

hochoi
Posts: 32
Joined: Thu 17 May, 2007 4:10 am

Post by hochoi » Thu 24 May, 2007 8:43 am

ImageImage

hochoi
Posts: 32
Joined: Thu 17 May, 2007 4:10 am

Post by hochoi » Thu 24 May, 2007 9:08 am

Image

User avatar
tronghom
Posts: 119
Joined: Sat 10 Mar, 2007 11:29 am
Location: Hà Nội

Post by tronghom » Mon 28 May, 2007 4:28 am

bác cho em hỏi tờ tiền một đồng vàng đông dương ở trên sản xuất năm bao nhiêu vậy bác
Rất vui được làm quen với mọi người !

hochoi
Posts: 32
Joined: Thu 17 May, 2007 4:10 am

Post by hochoi » Mon 28 May, 2007 7:53 am

tờ một đồng vàng đông dương mà bác hỏi là năm 1951

Post Reply

Return to “Tiền Giấy Việt Nam Thống Nhất”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests