tôi muốn bán hoặc trao đổi tiền với nhau

Post Reply
tuki1234
Posts: 42
Joined: Tue 16 May, 2006 3:55 pm

tôi muốn bán hoặc trao đổi tiền với nhau

Post by tuki1234 » Sun 28 May, 2006 6:18 pm

1 tờ 500 con trâu ông Diệm năm 1962 CU / AU.
1 tờ 200 bồng súng VF voi 2 lỗ kim
2 tờ indochine 5 đồng vàng như trên nhưng là XF có số seri nối tiếp nhau ( running notes ).
bán 1 bộ tiền mẫu năm 1966 và 1958 UNC và 1 bộ tiền mẫu năm 1988 cho tới bâyy giờ chỉ toàn là tiền giấy ( không có polyme ) tổng cộng 39 tờ.
Ai muốn mua xin gọi đt 0919 565 919 gặp Dũng ( hoặc gọi số nhà 7295818 ). Nếu mua hết số tiền mẫu này 1 lần xin tặng 1 to 5 đồng vàng indochine ong Hoang Bao Dai AU/UNC.
Đời như điện ảnh hữu hoàn vô,
Sống chết, để lại một nấm mồ.
Tiền bạc có được cũng hư vô,
Cuộc đời lấy gì để mà tô.

User avatar
old_money_vn
Posts: 41
Joined: Mon 23 Oct, 2006 10:47 am
Location: Hải Phòng

tôi muốn xem cụ thể đồng tiền của bạn

Post by old_money_vn » Sat 06 Jan, 2007 3:05 pm

bạn có thể post hình lên để xem cụ thể được không?

Post Reply

Return to “Trao đổi / Tặng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests