Tiền Việt Nam : Giấy bạc tài chính 1946 - 1951 ( Phần 2 )

Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Tiền Việt Nam : Giấy bạc tài chính 1946 - 1951 ( P

Post by Ngọc Hải » Wed 11 Apr, 2007 8:41 am

Một trăm đồng - Nam Bộ

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 13 Apr, 2007 8:39 am

Hai mươi đồng
Chỉ lưu hành trong năm tỉnh :
CẦN THƠ, SÓC TRĂNG, RẠCH GIÁ, BẠC LIÊU, LONG-CHÂU-HÀ


Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 27 Apr, 2007 5:51 am

Tín phiếu tỉnh Thủ Biên
Năm đồng


Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Wed 23 May, 2007 9:00 am

Giấy bạc mẫu
100 đồng con trâu xanh...


Image

Image

Post Reply

Return to “Ngọc Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests