Khai trương "Gia Định Quán"

CLB muốn giao lưu với tất cả các Bạn.
Post Reply
User avatar
CLB Gia Định
Posts: 59
Joined: Sat 11 Oct, 2008 9:47 am
Location: CLB Gia Định

Khai trương "Gia Định Quán"

Post by CLB Gia Định » Tue 29 Dec, 2009 8:25 am

Thưa toàn thể thành viên của www.viet-numis.com

Sau một thời gian thử nghiệm và cấu trúc, nay Topic trao đổi các vật phẩm liên quan đến sưu tầm của CLB Gia Định chính thức được khai trương tại địa chỉ :

http://shop.viet-numis.com/viewforum.php?f=67

Mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn

Kính báo

CLB Gia Định

Post Reply

Return to “Giao Lưu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests