Giấy bạc cắt Đông Dương

Post Reply
Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

Giấy bạc cắt Đông Dương

Post by Manh Tuan » Fri 01 Dec, 2006 6:02 pm

Gởi đến các bạn những tờ tiền "cắt" đầu tiên.


Image
Ngân hàng Đông Dương cho phát hành lần đầu tiên ngày 06.10.1919. Tờ một cắt (Pick 43)( tổng số lượng 10.000.000 tờ) để thay thế bạc cắt kim loại ( có lẻ vì thiếu kim loại ??). Ngày 01.03.1923 giấy bạc này được lệnh thu hồi.


Image
Giấy bạc một cắt thứ nhì (Pick 44) được phát hành ngày 08.03.1921 với số lượng 5.000.000 tờ. Mặt sau có in chữ quốc ngữ : Giấy bạc một cắt. Giấy bạc này được lệnh thu hồi cuối năm 1923.

Image
Giấy mẫu một cắt

Image
Giấy thử màu


Image
Tờ giấy hai cắt (Pick 45a) được phát hành năm 1919 với tên của nhà in
"CHAIX PARIS" mặt sau phía dưới tay phải. Số lượng phát hành 6.000.000 tờ. Lệnh thu hồi không được biết.


Image
Tờ hai cắt thứ nhì (Pick 45b) cũng được phát hành 1919. Mặt sau không có chữ nhà in, số lượng in 6.000.000 tờ.Image
Giấy mẫu


Tờ hai cắt thứ nhì (Pick 45b) cũng được phát hành 1919. Mặt sau không có chữ nhà in, số lượng in 6.000.000 tờ.
Tờ năm cắt màu đỏ (Pick 46) loại thứ nhất được phát hành 1919 với số lượng 4.000.000 tờ. Lệnh thu hồi không rõ.


Image
Tờ năm cắt loại thứ nhì (Pick47) , mặt sau co chữ quốc ngữ Giấy bạc năm cắt, được phát hành 1920, Số lượng 4.000.000 tờ.


Image
Giấy mẫu


Sau đây là những Copy in lại của danh mục đấu giá về tiền thử màu (không phải sở hữu của tôi):


Image


Image


Image

Post Reply

Return to “Mạnh Tuấn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests