VNCH: Tiền Giấy Mẫu năm 1966-1975

Locked
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNCH: Tiền Giấy Mẫu năm 1966-1975

Post by 9PN » Sun 27 Aug, 2006 3:58 pm

Tiền Mẫu
P35: VNCH 5000 Dong 1975
P36: VNCH 10000 Dong 1975


Đã dọn nhà qua đây:
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=1063

.
Last edited by 9PN on Mon 18 Jun, 2007 4:38 am, edited 6 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 28 Oct, 2006 4:37 am

Một bộ VNCH, 1972 đại diện trong Phòng Trưng Bày....
Bộ 1972 này chưa bao giờ xa nhau (Lot 0020) mặt dù đã qua bao nhiêu người sưu tầm: VN, Mỹ, dealer Mỹ. Hiện trú tại trong album của 9PN này:


Image
Image
Image
Image

Tiền VNCH mẫu năm 1969/1971

Pick 24s, năm 1969, 20 đồng:

ImageImage

PROOF:

ImageImage

Pick 25s, năm 1969, 50 đồng:

ImageImage

Pick 26s, năm 1970, 100 đồng:

ImageImage

PROOF:

ImageImage

Pick 27s, năm 1970, 200 đồng:

ImageImage

Pick 28s, năm 1970, 500 đồng:

ImageImage

PROOF, một mặt:

ImageImage

Pick 29s, năm 1971, 1000 đồng:

ImageImage


.
Last edited by 9PN on Thu 28 Jun, 2007 5:29 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 18 Jun, 2007 5:03 am


VNCH, năm 1966, Trần Hưng Đạo:
1) Specimen DELARUE & Co LTD tại nhà in tiền.
2) Tiền Mẫu tại Nam Việt Nam.
3) Tiển lưu hành
4) Tiền giả bị phát hiện, Có dấu tiền giả
5) Tiền giả chưa phát hiện.Image
Image
Image
Image

1) Specimen DELARUE & Co Ltd:
Tờ bạc này có in hình chìm như tờ phát hành. Mỗi khi họ làm tiền cho 1 quốc gia (xem lịch sử De La Rue) nào thì cũng có tiền mẫu chử "Specimen" để lại tại công ty - Lưu giử hồ sơ và giới thiệu những khách hàng mới là họ đã làm cho quốc gia này. Tờ bạc họ để trong quyển sách (Booklet) nên có 1 ít keo trắng ở góc phía sau để giử tờ bạc trong sách (cho nó khỏi mất). Số lượng rất ít và chỉ dùng trong công ty.

ImageImage

2) Tiền Giấy Mẫu VNCH:
De La rue gởi 1 số tiền có chử "Giấy Mẫu" cho VNCH. Chính quyền Nam VN gởi mẫu này cho mỗi nhà bank trong nước và báo cho họ biết là sẽ có loại tiền mới. Thời đó làm gì có Internet :lol: :lol: :lol: . Môt số tiền giả xuất hiện trên thị trường có lẻ thông tin không đầy đủ cho người dân biết và đề cao cảnh giác.... :( :( :( .
===============================================

Lịch sử công ty De La Rue:

Công Ty De La Rue là công ty lớn nhất tại Anh quốc, làm tiền giấy cho 150 quốc gia trên thế giới. Công ty này cũng làm luôn travellers cheques, phiếu trả tiền và vé Đá Banh FIFA 2006.
Theo dòng đời:
Năm 1813 thành lập bởi Thomas de la Rues’s, công ty gia đình, phát hành tờ báo "Le Miroir Politique" tại Guernsey, nước Anh.
Năm 1853 làm stamp có chất keo phía sau cho United Kingdom's Board of Inland Revenue.
Năm 1855 làm stamp cho nước Anh.
Năm 1860 in tờ tiền giấy đầu tiên - Mauritius £5, £1 và 10 cho nước Anh.
Năm 1921 đổi công ty gia đình thành công ty cổ phần.
Năm 1930 – 1048, phát hành tiền giấy cho Trung Quốc.
Năm 1947, công ty ra thị trường chứng khóan nước Anh ngày 27 tháng 3 năm 1947.
Năm 1958 đổi tên từ “Thomas De La Rue” thành “De La Rue Company Limited”.
Bây giờ công ty cũng còn hoạt động.
===============================================

.

Locked

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests