Tiền Đông Dương : Một trăm đồng vàng 1942 - 1945

Post Reply
User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Tiền Đông Dương : Một trăm đồng vàng 1942 - 194

Post by Ngọc Hải » Thu 28 Sep, 2006 12:10 pm

Một trăm đồng vàng năm 1942 - 1945

Image

Image

Tiền bị phai màu :

Image
Last edited by Ngọc Hải on Mon 25 Dec, 2006 6:20 am, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 28 Sep, 2006 1:27 pm

Chữ ký tay trên tờ 100đ vàng

Image Image Image Image

Image Image Image Image

Image Image ImageImage

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 29 Sep, 2006 3:24 am

Image Image Image Image

Image Image Image Image

Image Image Image Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 29 Sep, 2006 3:28 am

Image Image Image Image

Image Image Image Image

Image Image Image Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 29 Sep, 2006 4:20 am

Image Image Image Image

Image Image Image Image

Image Image Image Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Fri 29 Sep, 2006 4:33 am

Image Image Image Image

Image Image Image Image

* Còn nữa , NH sễ kiểm tra và chuyển những chữ ký khác vào mục tư liệu

Post Reply

Return to “Ngọc Hải”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests