TIỀN GIẤY ĐÔNG DƯƠNG 20 ĐỒNG VÀNG

Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

TIỀN GIẤY ĐÔNG DƯƠNG 20 ĐỒNG VÀNG

Post by cổ tiền gia » Wed 20 Sep, 2006 11:56 am

Những mẫu TIỀN GIẤY ĐÔNG DƯƠNG 20 ĐỒNG VÀNG có chữ ký tay của Thủ quỹ Chi nhánh trên tờ tiền!

Mẫu tự A

Image
Last edited by cổ tiền gia on Thu 21 Sep, 2006 3:30 pm, edited 1 time in total.

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Thu 21 Sep, 2006 3:26 pm

Mẫu tự B

Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Fri 22 Sep, 2006 9:19 pm

Mẫu tự C

Image

cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

Post by cổ tiền gia » Sat 23 Sep, 2006 4:04 am

Mẫu tự D

Image

Post Reply

Return to “Cổ Tiền Gia”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests