Mẫu hình 1 đồng 1946 dùng làm medals.

Tiền được phát hành nhân dịp một sự kiện nào đó.
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Wed 02 Apr, 2014 4:38 pm

Đó cũng là lý do, tôi thường hòi nguồn ở đâu cho mọi tin ...??
Tin hấp dẫn mà không có nguồn thì độ tin cậy cũng thấp... :lol: :lol:
Tuy nhiên cũng có nhiều bác xề xòa nói: " Nguồn gì bác ôi...Thất lạ thì đưa lên thôi... ai tin thì tin..không thì thôi...!!!"
Còn đưa tin mà bữa nay đăng..Mai âm thầm xoá thì lại là chuyện khác.....:D

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Fri 11 Apr, 2014 7:00 pm

Bác nt ơi, sách vở cũng có lúc sai.
Nếu có điều kiện thì tốt nhất là so sánh nhiều nguồn tin khác nhau.

01 tháng 4 sang năm, em sẽ bẳt đầu bằng " Theo TTXVH ... " :lol:

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại kỷ niệm Viêt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests