Nhờ các bác định danh giúp đồng tiền này

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
hoobank
Posts: 13
Joined: Thu 06 Mar, 2014 8:24 am

Nhờ các bác định danh giúp đồng tiền này

Post by hoobank » Thu 06 Mar, 2014 9:05 am

Mình không biết nó là đồng tiền thời nào, mong các bác chỉ giáo

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests