Tiền xu kim loại Đông Dương

Post Reply
User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền xu kim loại Đông Dương

Post by duongdoh » Sun 19 Jan, 2014 8:37 am

Xin được giới thiệu với các bác một số xu Đông Dương trong bộ của tôi

50 cent bạc Cochinchina 1884:
Image

50 cent bạc Indochina 1885:
Image

20 cent bạc Indochina 1892:
Image

20 cent bạc Indochina 1895 loại 5 Gram 4:
Image

20 cent bạc Indochina 1896 loại bó đuốc (Torch)
Image

20 cent bạc Indochina 1909 độ bạc 0.900
Image

10 cent bạc Indochina 1892
Image

10 cent bạc Indochina 1895 loại 2 Gram 7:
Image

10 cent bạc 1896 loại bó đuốc (Torch)
Image

Cặp 1/2 cent chất liệu kẽm (Zinc) năm 1939 và 1940:

Image


Image
Last edited by duongdoh on Sun 09 Mar, 2014 10:40 am, edited 1 time in total.
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền xu kim loại Đông Dương

Post by duongdoh » Sun 19 Jan, 2014 8:54 am

Đồng 1 cent kẽm (Zinc) 1940 loại hoa 12 cánh (Rosette 12 petals)
Image


Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền xu kim loại Đông Dương

Post by duongdoh » Fri 31 Jul, 2015 6:38 am

Bộ xu sapeque 12 xu
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền xu kim loại Đông Dương

Post by duongdoh » Fri 31 Jul, 2015 6:39 am

Bộ xu thẻ bài 12 xu
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Tiền xu kim loại Đông Dương

Post by duongdoh » Fri 31 Jul, 2015 6:41 am

Bộ xu bách phân chi nhất 1 cent 44 xu khác biệt nhau
Image
Image
Image
Image

Một số khác biệt nhỏ
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

Post Reply

Return to “duongdoh”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests