Bộ tiền Kim Loại VNDCCH, năm 1945-1958

Tiền Kim Loại VNDCCH, VNCH và VN Thống Nhất
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Bộ tiền Kim Loại VNDCCH, năm 1945-1958

Post by 9PN » Sun 26 Apr, 2009 2:33 am

Trong Viet-Numis, tiền Kim Loại xuất hiện trong nhiều tiêu đề.
Hôm nay 9PN tổng hợp cho người xem dể nhìn và hiểu lịch sử nước Việt. :wink: :wink:


20 Xu, 1945, chất liệu Nhôm:

ImageImage

5 Hào, 1946, viền ngôi sao chìm, chất liệu Nhôm:

ImageImage

5 Hào, 1946, viền ngôi sao nổi, chất liệu Nhôm:

ImageImage

1 đồng, 1946, chất liệu Nhôm:

ImageImage

2 đồng, 1946, chất liệu đồng:

ImageImage

1 xu, 1958, chất liệu Nhôm:

ImageImage

2 xu, 1958, chất liệu Nhôm:

ImageImage

5 xu, 1958, chất liệu Nhôm:

ImageImageXin (năn nĩ mà :P :P :P ) các bác góp thêm:

- Những "Nghị Định cho phép đúc tiền".
- Tiền lổi.
- Còn thêm độ "nặng nhẹ" nữa.

thì mục này sẽ phong phú hơn..

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 08 Nov, 2009 4:25 am

2 đồng 1946 - có mệnh giá 1 đồng...

Quên đóng chữ "H. NGỌC" được bác "NGỌC H." tặng trong chuyến thăm anh em tại quê nhà...Image

Zoom cho đồng bạc TO lên...


Image Image


.

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Sun 08 Nov, 2009 5:18 am

Góp với bác 9 đông 2 đồng ( Lối chữ H thành chữ N ) đồng này bình thường nhưng nằm trong giai đoạn này .

ImageImage

thycm2002
Posts: 86
Joined: Mon 23 Oct, 2006 3:56 am
Location: Cà Mau

Sắc lệnh

Post by thycm2002 » Sun 08 Nov, 2009 7:41 am

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 103
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hà Nội , Ngày 11 tháng 06 năm 1946


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 103 NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi sự nhu cần về tiền tệ;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

SẮC LỆNH:
Điều thứ nhất:
Cho phép phát hành thu tiền bằng đồng đúc nặng 12 gam, một mặt có hình Hồ Chủ tịch trên có hàng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới có hai lá thiên tuế, một mặt có ngôi sao với hàng chữ Việt Nam dân chủ cộng hoà và 2 đồng.

Điều thứ hai
Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)


Huỳnh Thúc Kháng
--------------


CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 176
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----
Hà Nội, Ngày 10 tháng 09 năm 1946

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 176 NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1946.

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi sự nhu cầu về tiền tệ;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

SẮC LỆNH:

Điều 1- Cho phép phát hành thứ tiền một đồng bằng nhôm nặng 4 gam 70, đường kính 32 ly 40, dầy 2 ly, mặt trước có hình Hồ Chủ tịch chụp nghiêng, vòng quanh hình có chữ "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà", dưới hình có tên nhà điêu khắc Hoàng Nhu Ngọc viết tắt H. Ngọc bằng chữ rất nhỏ; mặt sau có bông lúa khắc về một bên, và hai chữ "1 đồng" về một bên; chung quang đồng bạc có răng cưa.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)Huỳnh Thúc Kháng

User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Post by vominhcuong » Mon 09 Nov, 2009 4:05 am

SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 015-SL NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 1959

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ tình hình vật giá và tiền tệ đã căn bản ổn định, và nền kinh tế quốc dân ở miền Bắc Việt Nam hiện nay đang trên đà phát triển sau những thắng lợi lớn trong thời kỳ khôi phục kinh tế và của năm đầu của kế hoạch ba năm;
Xét thấy cần thiết phải củng cố tiền tệ thêm một bước để đẩy mạnh việc cải tạo và phát triển kinh tế theo chủ nghĩa xã hội, nhằm củng cố miền Bắc Việt Nam hơn nữa về mọi mặt, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc;
Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ;
RA SẮC LỆNH :

Điều 1
Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được phép phát hành tiền mới.
Tiền mới phát hành gồm có giấy bạc các loại 10 đồng, 5 đồng, 2 đồng, 1 đồng, 5 hào, 1 hào và các loại tiền 5 xu, 2 xu, 1 xu bằng kim khí hoặc bằng giấy.

Điều 2
Đơn vị tiền tệ thay đổi theo tỷ lệ một đồng tiền Ngân hàng mới ăn một nghìn đồng tiền Ngân hàng cũ.

Điều 3
Theo tỷ lệ trên đây, thu đổi các loại giấy bạc Ngân hàng cũ.

Điều 4
Thủ tướng Chính phủ chiểu Sắc lệnh thi hành.
----------------------
Trong sắc lệnh này có nêu tiền 5xu, 2xu, 1xu bằng kim khí hoặc bằng giấy. Á à, do chữ "HOẶC" nên không biết mặt mũi loại tiền giấy 5xu, 2xu, 1xu năm 1958 này ra sao ??
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Tue 02 Aug, 2011 3:50 am

Xu 1 đồng có số năm sinh đôi.... =D> =D> =D>

Hay là năm 11994466 cũng được ah...:lol: :lol: :lol:


Image

Image

Xu trên thấy hơi quen trên "Phố Mua Bán" nếu bác nào còn nhớ...


User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 02 Aug, 2011 7:45 am

20 xu chất liệu nhôm 1945: Ngày 01/12/1945 Bộ Tài chính ra Nghị định số 76/TC cho lưu hành đồng 2 hào ( 20 xu ) bằng nhôm.
( chưa tìm được nội dung nghị định )

5 hào chất liệu nhôm 1946: Ngày 21/01/1946 Bộ Tài chính ra Nghị định số 156/TC cho lưu hành đồng 5 hào bằng nhôm.
( chưa tìm được nội dung nghị định )

1 đồng chất liệu nhôm 1946 : Ngày 10 /9/1946 Chính phủ ra Sắc lệnh số 176/SL phát hành tiền 1đ bằng nhôm.
( Đã có nội dung )

2 đồng chất liệu đồng 1946: Ngày 11 / 6/1946 Chính phủ ra Sắc lệnh số 103/SL phát hành tiền 2 đ chất liệu đồng pha tạp chất
( Đã có nội dung )

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 02 Aug, 2011 7:47 am

20 xu chất liệu nhôm 1945: Ngày 01/12/1945 Bộ Tài chính ra Nghị định số 76/TC cho lưu hành đồng 2 hào ( 20 xu ) bằng nhôm.
( chưa tìm được nội dung nghị định )

5 hào chất liệu nhôm 1946: Ngày 21/01/1946 Bộ Tài chính ra Nghị định số 156/TC cho lưu hành đồng 5 hào bằng nhôm.
( chưa tìm được nội dung nghị định )

1 đồng chất liệu nhôm 1946 : Ngày 10 /9/1946 Chính phủ ra Sắc lệnh số 176/SL phát hành tiền 1đ bằng nhôm.
( Đã có nội dung )

Mời tham khảo:
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.p ... 15fe545c26

2 đồng chất liệu đồng 1946: Ngày 11 / 6/1946 Chính phủ ra Sắc lệnh số 103/SL phát hành tiền 2 đ chất liệu đồng pha tạp chất
( Đã có nội dung )
Loại tiền này được đúc tại Lương Quán - Huế. Chất liệu không đồng nhất, đúc to nhỏ dày mỏng nên trọng lượng khác nhau.
Đã tìm được theo trọng lượng Gr :
9.3, 9.7, 10.5, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3, 11.8, 12.2, 12.6, 12.8, 13.9


SẮC LỆNH SỐ 015/SL NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 1959 phát hành tiền giấy và 3 loại tiền xu bằng kim loại.
( Đã có nội dung )
Last edited by Ngọc Hải on Wed 17 Aug, 2011 11:39 am, edited 1 time in total.

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Tue 02 Aug, 2011 8:02 am

Nghị quyết không số.

NGHỊ QUYẾT

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
HỌP KHOÁ THỨ II TẠI HÀ NỘI,
NGÀY MỒNG 8 THÁNG 11 NĂM 1946
VỀ GIẤY BẠC VIỆT NAMXét rằng nước Việt Nam phải có một nền tài chính riêng, nghĩa là phải có tiền tệ riêng,
Xét rằng hiện nay giấy bạc Việt Nam đã lưu hành ở Trung bộ và đương bắt đầu lưu hành ở Bắc bộ được dân chúng rất hoan nghênh và tín nhiệm,

QUYẾT NGHỊ:Quốc hội can thiệp với Chính phủ cho phát hành giấy bạc Việt Nam trong toàn nội địa Việt Nam.

Sau cùng Quốc hội, toàn thể nhân dân Việt Nam cương quyết ủng hộ Chính phủ, giữ vững chủ quyền Việt Nam bằng cách tiêu dùng giấy bạc Việt Nam.
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Tue 02 Aug, 2011 9:03 am

up lên, của em không được đẹp bằng của bác 9PN (em cũng tham gia bid nhưng không theo kịp )
Image

5 Hào thừa tý nhôm, loại này có vẻ nhiều vì nhặt trong hơn 100 viên đã có vài viên thừa nhôm, vài viên mặt sau hình cái lư xoay đủ các góc cạnh
Image
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 03 Sep, 2011 7:25 pm

Một viên thừa nhôm mà còn rin... :P :P :P

Image

Mặt trước thì còn nét rõ ràng. xem ở mí mắt và râu..:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


ImageImage


.

brendanlam
Posts: 56
Joined: Mon 07 Jan, 2008 10:25 pm

Post by brendanlam » Mon 02 Dec, 2013 11:44 pm

Em vua mua đươc dong nay tren ebay.

Image

Image

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 03 Dec, 2013 2:06 am

Chào các Bác,
Bàn về đồng 20 xu năm 1946: có nhiều bạn gửi tin nhắn hỏi tôi về cạnh đồng xu có rãnh không? ( Giống như xu Đông Dương)
- Tôi cũng hỏi nhiều anh em trong CLB Tràng An và thấy thế này:
loại 20 xu được dập bằng máy thủ công tại Nhà Bát Giác ( Bảo tàng quốc gia ngày nay ) tại Hà Nội. Máy dập thủ công theo phương thẳng đứng nên chỉ dập được những rãnh thẳng đứng cạnh đồng tiền. Do áp lực theo phương thẳng đứng nên cạnh đồng tiền có những viên bị lõm xuống. Quá tình ăn mòn lâu ngày nên ta nhìn giống như sẻ rãnh. Với công nghệ đơn giản như vậy nên loại này không cắt rãnh theo chu vi cạnh tiền như tiền Đông Dương 1947.
- Loại 20 xu này đúc ít, mệnh giá nhỏ nên ngay nay thuộc hàng hiếm trong dòng xu nhôm 1946. Thời gian gần đây lại thấy xuất hiện nhiều viên rất mới và cả những viên cũ có sẻ rãnh nên nhiều người sưu tập hoang mang...Tôi cũng đi hỏi nhiều bác đã về hưu làm tại Ngân hàng nhà nước thì được biết Chính phủ lúc mới thành lập chưa có quan hệ ngoại giao quốc tế nhiều nên việc nhờ nước ngoài đúc như một số bạn nói là không có cơ sở
- Tôi cũng băn khoăn về vấn đề này, qua nhiều năm sưu tầm, tôi cũng có nhiều viên 20 xu chất lượng khác nhau mà không thấy viên nào có rãnh như tiền xu Đông Dương năm 1947. Mời các bác có ý kiến về vấn đề này nhé
Cảm ơn!
NH

brendanlam
Posts: 56
Joined: Mon 07 Jan, 2008 10:25 pm

Post by brendanlam » Tue 03 Dec, 2013 2:43 am

Xin hoi bac Hai, dong 20xu neu dep nhu cua bac 9PN thi bay gio gia ban la bao nhieu vay?

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 03 Dec, 2013 7:53 am

brendanlam wrote:Xin hoi bac Hai, dong 20xu neu dep nhu cua bac 9PN thi bay gio gia ban la bao nhieu vay?
$150 - $200 Tùy người mua...

Post Reply

Return to “Tiền Kim Loại Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests