gửi lời chào

Một nơi gởi gấm đôi lời vì sao lại "Nghiện" như thế.....
Post Reply
anhgon
Posts: 12
Joined: Mon 07 Oct, 2013 12:20 pm
Location: quangtri

gửi lời chào

Post by anhgon » Mon 07 Oct, 2013 12:46 pm

xin chào các anh chị em có cùng sở thích sưu tầm tiền . xin được tham gia chia sẻ ,giao lưu .học hỏi . mong đươc làm quen tất cả mọi thành viên của diển đàn. xin cám ơn ! :

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Mon 14 Oct, 2013 6:19 pm

Xin chào bạn anhgon. Hy vọng bạn sẽ tìm được thông tin cần thiết về sưu tầm từ diễn đàn.

Post Reply

Return to “Tâm sự người Sưu Tầm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests