đồng xu không mệnh giá, không năm phát hành chỉ có hình và chữ

Nhận dạng, định giá các loại tiền
Post Reply
Minh hoi
Posts: 2
Joined: Thu 10 Oct, 2013 8:07 am

đồng xu không mệnh giá, không năm phát hành chỉ có hì

Post by Minh hoi » Thu 10 Oct, 2013 8:45 am

bác nào biết giúp em

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Fri 11 Oct, 2013 5:34 am

bác hỏi thế này, chả có hình gì thì có mà bắc thang lên hỏi ông giời
bó tay vãi lúa với bác minh hoi này
mobile: 0854438088
ImageImageImageImage

phuongtu
Posts: 59
Joined: Wed 12 Dec, 2012 1:53 am
Location: Thai Nguyen

Post by phuongtu » Fri 11 Oct, 2013 10:03 am

phải sửa lại tiêu đề là " Đồng xu không mệnh giá, không năm phát hành, cũng không có hình và chữ".
:lol:

Post Reply

Return to “Nhận dạng, định giá”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests