Tiền ông Già vẫn còn nỗi tiếng trên trang đấu giá

Những tư liệu Tiền trên mạng, không phải sở hữu của bạn.
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền ông Già vẫn còn nỗi tiếng trên trang đấu

Post by 9PN » Tue 10 Sep, 2013 5:44 am

Tiền ông Già vẫn còn nỗi tiếng trên trang đấu giá:

Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 11 Sep, 2013 3:51 am

Vừa rồi em bán tờ OGBG tại VN đã là 200 triệu đó bác 9. :lol:
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Wed 11 Sep, 2013 4:36 am

Khải-SG wrote:Vừa rồi em bán tờ OGBG tại VN đã là 200 triệu đó bác 9. :lol:
Chúc mừng bác. Khoẻ re, khỏi trả tiền thuế nếu bán trên mạng đấu giá của Mỹ. Khi nào K-SG đi California đây?

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 12 Sep, 2013 9:47 am

9PN wrote:
Khải-SG wrote:Vừa rồi em bán tờ OGBG tại VN đã là 200 triệu đó bác 9. :lol:
Chúc mừng bác. Khoẻ re, khỏi trả tiền thuế nếu bán trên mạng đấu giá của Mỹ. Khi nào K-SG đi California đây?
Nếu sang năm thích hợp tài chánh, thời gian mới tính được Chín ơi. Chờ coi Obama xịt Syria ra sao cái đã !
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 12 Sep, 2013 10:16 pm

Theo Chín thì Obama không xịt Syria đâu mà đang dụ khách hàng Trung Đông mua vũ khí ... :lol: :lol: :lol:

Nếu có xịt Syria thì hàng tồn kho cũng gần hết date nên đem ra thực tập. Cuối cùng thì người dân Syria lãnh đạn và dân Mỹ đóng thêm thuế.... :oops:

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 03 Oct, 2013 10:18 pm

Phá kỷ lục cho tờ này rồi. Giá bán 9500 GBP
Cộng thêm 20% tiền cò: 1900 GBP
Thêm tiền VAT nếu Châu Âu...

Tổng cộng 11400 GBP (chưa tính VAT và ship), theo giá thị trường:

EUR (Euro) ± 13 667.43 EUR
USD (US Dollar) ± 18 471.53 USD
CHF (Swiss Franc) ± 16 730.30 CHF
CAD (Canadian Dollar) ± 19 118.00 CAD
AUD (Australian Dollar) ± 19 760.36 AUD
VND (Vietnamese Dong) ± 392 118 451.03 VND

Image

Đừng quên tiền ship nữa chứ ... =D> :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: =D>

Post Reply

Return to “Tư liệu Tiền trên mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests