Tiền Giả

Locked
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Tiền Giả

Post by Chim Việt » Sun 17 Sep, 2006 6:04 am

Tiền Giả:
Mục này rất hấp dẩn. Tôi sẽ đóng góp một số kinh nghiệm. Thành viên nào cần bàn thảo, xin cứ copy cái link qua mục khác để bàn thảo.

1) Loại đúc giả vào thời đó.

2) Loại đúc giả để bán cho du khách.

3) Loại đúc giả để lừa dân sưu tầm.

4) Loại bịa chuyện tiền giả để người ta chú ý hoặc để không phải mua, hoặc để được hơn người khác, hoặc để viết sách.


2) Tiền Giả *** Bán cho Du Khách ****

A) Đại Tiền:
Cảnh Hưng Thông Bảo
Quang Trung Thông Bảo
1) Quang Trung Thông Bảo, đại tiền:
ImageImage

2) Quang Trung Trọng Bảo:
ImageImage

3) Quang Trung Trọng Bảo:
ImageImageGia Long Thông Bảo


Minh Mạng Thông Bảo
1) Minh Mạng Thông Bảo giả
ImageImage

2) Minh Mạng Thông Bảo thật
ImageImageThiệu Trị Thông Bảo
Tự Đức Thông Bảo
..........
B) Tiểu Tiền:
Quang Trung Thông Bảo
Hàm Nghi Thông Bảo
Đồng Khánh Thông Bảo
........

Sẽ đóng góp chi tiết và hình ảnh.

3) Tiền Giả *** Để lừa dân sưu tầm****

A) Tiền Bạc:
1890

Triều Nguyễn:
ImageImage

ImageImageB) Tiểu Tiền:
......

Sẽ đóng góp chi tiết và hình ảnh.

Locked

Return to “Chim Việt”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests