Mấy anh chị cho e hỏi tờ này là tiền gì và giá trị thế nào ạ :)

Tiền các đời vua Việt Nam
Post Reply

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Thu 28 Feb, 2013 12:19 pm

500 kip Lào tương đương 1400 đ VN
Tiền đang tiêu dùng, không có giá trị
NH

dautay82
Posts: 2
Joined: Thu 28 Feb, 2013 11:57 am

Post by dautay82 » Thu 28 Feb, 2013 2:29 pm

Thanks nha

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest