Gia Đình Mẫu Tự - Tiền Mặt trận DTGPMN Việt Nam

Ủy ban trung ương mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt nam
Giup_dep_trai
Posts: 94
Joined: Wed 15 Oct, 2008 6:49 am

Post by Giup_dep_trai » Thu 30 Aug, 2012 1:32 pm

Image

Uploaded with ImageShack.us

Góp vui 1 em HY

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 30 Aug, 2012 1:51 pm

Mình cũng góp 2 tờ 10 xu, mẫu tự AA và YM:
- Tờ AA thì nằm trong phần đầu của cục gạch nên có dấu sợi dây cột kỷ quá.
- Tờ YM thì nằm cuối cùng trong block 100 tờ, có thể là tờ "thay thế". Không dám bói quẻ ni ah ... :P :lol: :lol: :lol: :P

Image
Image

Giup_dep_trai
Posts: 94
Joined: Wed 15 Oct, 2008 6:49 am

Post by Giup_dep_trai » Mon 03 Sep, 2012 2:41 pm

Image

Uploaded with ImageShack.us

Lang thang khắp chợ tìm được Lot AA . hi

Post Reply

Return to “Tiền Giấy UBTW MTDTGPMNVN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests