Thêm mục thảo luận mới

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Thêm mục thảo luận mới

Post by viet-numis » Thu 14 Sep, 2006 5:41 am

Mọi người có muốn lập thêm mục thảo luận mới về các loại dưới đây không?
như séc, ngân phiếu, trái phiếu, công phiếu, công thải, công khố phiếu, kỳ phiếu,...nói chung là "bonds"; rồi tiền phiếu, phiếu thay ngoại tệ (money exchange certificate),...
Nếu có thì nên tổ chức thế nào (mục lớn, mục con,...hay gộp tất cả lại), viet-numis không có kinh nghiệm về lĩnh vực sưu tầm này.

Post Reply

Return to “Ý kiến đóng góp”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests