Tôi sưu tầm tiền...

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Tôi sưu tầm tiền...

Post by Khải-SG » Wed 14 Mar, 2012 12:12 pm

Tờ tiền đầu tiên khởi sự ST tiền !
Tôi nhớ năm 1996, đang ngồi với ông Tường bán tem bên lề đường Nguyễn Du hông nhà thương Đồn Đất cũ (bây giờ là Nhi Đồng 2).Vừa mua xong 1 bộ tem Mạc Thị Bưởi (CTO) của ông ấy giá 350K và còn ngồi nói chuyện thì có 1 ông già khoảng 70-80 đi bộ đến chào ông Tường để bán tờ tiền nầy. Ông Tường trả giá 50k ông ấy không chịu bán, đòi 80K. Trông ông ấy thật tội nghiệp làm sao đi bộ từ bên Hoàng Diệu quận 4 qua đây. Tôi hỏi ông Tường không mua tôi giùm ổng. Ông Tường nói tôi muốn mua, mua đi, và tôi đã mua. Ông ấy còn cám ơn tôi và nói tờ tiền ấy rất tốt, khó kiếm. Sau đó ông ấy cho tôi địa chỉ để đến nhà xem tiếp tiền Indochine ông ấy chơi rất nhiều...Ông ghi số 40 hay 48 (?) Hoàng Diệu Q.4 và hỏi tên ông ấy : Thái Tử Hoàng. Nhưng vì lúc ấy tôi chưa biết chơi tiền và đang bắt đầu tăng tốc chơi tem lại kể từ 1974 nên tôi cũng không qua nhà ông ấy. Thời gian trôi qua như thế nầy chắc nhà sưu tập lão thành về tiền xưa (chắc rất khủng) đó đã không còn nữa. Mỗi lần nhìn tờ tiền nầy tôi không sao quên được hình ảnh của nhà ST Thái Tử Hoàng đó. Không biết đó là tên hay biệt hiệu nhưng tôi có cảm giác đấy là một nhà ST lớn thời trước và có lẻ đồ sưu tầm cũng đã ra đi... đến những tờ lẻ tẻ cuối cùng mà tôi đã có may mắn được mua. Phải chăng ông đã phù hộ cho tôi trong sự nghiệp chơi tiền sau nầy. Một sự nghiệp đầy cay nghiệt đã ngốn đi bao nhiêu tiền của và tuổi thanh xuân, bỏ bê gia đình con cái để rồi bao nhiêu sự việc không hay xảy ra sau nầy ... tôi thật ân hận. Sau nầy con cháu tôi ai mà dính tới môn nầy tôi sẽ ngăn cản tới cùng... Nhưng cũng xin kính thắp cho ông Thái Tử Hoàng 1 nén hương lòng.


Image
Image
Last edited by Khải-SG on Thu 26 Apr, 2012 1:29 am, edited 3 times in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sat 21 Apr, 2012 9:37 am

Image
Image


Image
Image


Image
Image


Image
Image


Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 25 Apr, 2012 4:44 pm

Image

Image

Image

Ghi chú : 3 tờ nầy đã bán qua ebay đến 1 khách bên Ca. Mỹ ngày 2/5/2012.
Last edited by Khải-SG on Thu 10 May, 2012 11:20 am, edited 1 time in total.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 26 Apr, 2012 12:54 am

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 26 Apr, 2012 12:59 am

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 26 Apr, 2012 1:30 am

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 26 Apr, 2012 1:32 am

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 26 Apr, 2012 1:34 am

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 30 Apr, 2012 11:29 pm

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 30 Apr, 2012 11:31 pm

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 30 Apr, 2012 11:33 pm

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 30 Apr, 2012 11:36 pm

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 30 Apr, 2012 11:39 pm

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 30 Apr, 2012 11:41 pm

Fake :

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 30 Apr, 2012 11:44 pm

Image
Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Khải's Collection”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests