Lượm lặt vòng quanh Sài gòn

Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Lượm lặt vòng quanh Sài gòn

Post by Khải-SG » Sat 08 May, 2010 4:55 pm

Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sat 08 May, 2010 5:00 pm

Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sat 08 May, 2010 5:06 pm

Màu cafe sữa...

Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sat 08 May, 2010 5:11 pm

Liền 10... :D

Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Tue 25 May, 2010 3:58 pm

Mới hôm chủ nhật nầy, lượm được 1 tờ "gánh dừa" có 3 lọai dấu : Đả đảo Bảo Đại Ủng hộ Hồ Chí Minh- dấu Làng Bình Khánh...tỉnh Bến Tre và dấu UBKCHC tỉnh Bến Tre. Mua được 50K :lol:

Image
Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Tue 25 May, 2010 4:06 pm

và thêm 1 tờ nữa... tờ dưới ! :D

Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Fri 28 May, 2010 3:41 pm

và cũng chủ nhựt rồi, lụm 2 tờ nầy tận Bến Te xứ dừa :

1 tờ in sậm quá mất ngôi sao
1 tờ có kích thước dài quá khổImage

Chữ gì ?

TY TÀI CHÁNH
ĐÃ THANH TOÁN


Image

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Fri 13 Aug, 2010 3:03 pm

Chiều nay về sớm làm 1 vòng LCK và mua được mấy tờ tiền nầy. Giá mềm : 20K/tờ. Chổ cô Dùng.

Vì sao mà mua loại nầy?

"....Các họa sĩ Huỳnh Văn Gấm, Lê Thiên, Lê Ba phác thảo nhiều mẫu giấy bạc lớn, nhỏ in hình du kích cầm mác lao tới, đội nữ dân quân du kích năm người sát cánh, nông dân tay cầm liềm, tay mân mê bông lúa no tròn.

Hai máy in chánh hiệu của Nhật mua bên Thái Lan được chở về vượt qua đồn bót địch. Bạc Cụ Hồ có giá trị ngang với bạc xanh Đông Dương. Phổ biến ở các tỉnh (trong vùng tự do) là một ăn một; có nơi cao hơn như ở Rạch Giá thì một ăn 1,2 đồng.

Dân chúng còn giao kèo miệng, không có tiền lẻ thì xé đôi tờ bạc một đồng ra thành năm cắc (50 xu), còn giấy bạc bị sờn mép hay rách biên vẫn xài...."Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 23 Dec, 2010 9:01 am

Người bán nói không biết thiệt hay giả và năn nỉ mua giùm. Ờ... mua thì mua, tiền bạc đâu có theo ai tới cuối đời được đâu.

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Tue 28 Dec, 2010 4:01 pm

một tờ rất đẹp...

Image
Image

...và đã bán
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sat 08 Jan, 2011 12:55 pm

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 04 May, 2011 2:03 pm

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sat 10 Sep, 2011 12:12 am

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 01 Feb, 2012 2:17 am

Giả mà lại có răng !

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Khải's Collection”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests