VNDCCH: Tín Phiếu Trung Bộ, năm 1947-1951

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNDCCH: Tín Phiếu Trung Bộ, năm 1947-1951

Post by 9PN » Mon 15 Nov, 2010 12:29 am

Trong thời kỳ dành lại độc lập từ Pháp thì có nhiều nghị định của VNDCCH cho phép in tiền giấy cho mỗi vùng trên toàn lãnh thổ Việt Nam để chống lại tiền Đông Dương và được phép tiêu xài trong vùng của chính quyền VNDCCH kiểm soát.

Miền Bắc thì xài tiền Trung Ương gọi là tiền Tài Chính. Miền Trung thì có phiếu Trung Bộ. Miền Nam thì có phiếu Nam Bộ.

Tiền thì làm theo loại giấy bổi hay những loại giấy khác được cho phép. Giấy bổi thì thường có hình chìm như là Ngôi Sao, chử VN trong ngôi sao, tên VNDCCH. Loại giấy này rất dày. Tiền được phát hành từ năm 1947 đến 1951. Đọc thêm bài này thì các bác sẽ biết liền.

http://vietbao.vn/Phong-su/Nhung-co-may ... 96373/263/

http://vietbao.vn/Phong-su/Nhung-ba-mu- ... 96597/263/

http://vietbao.vn/Phong-su/Nhiem-vu-bi- ... 96718/263/

http://vietbao.vn/Phong-su/Giay-bac-Cu- ... 96881/263/

Có rất nhiều loại trong dòng tiền này nhưng dưới đây là bộ trong album của 9PN.


1 đồng 1947:

Image
Image

Image
Image

Image
Image


5 đồng 1947:

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

20 đồng 1947:


Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Mấy ngón tay oải rồi. Cần đi mát-xa vài ngón tay rồi gõ tiếp ah...

Post Reply

Return to “9PN”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests