Tiền đồng đỏ ( đang cập nhật)

Post Reply
User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Tiền đồng đỏ ( đang cập nhật)

Post by haanh167 » Fri 12 Nov, 2010 5:08 pm

Một số đồng tiền Thiệu phù thủ, Càn Nguyên thủ
Thiệu phù nguyên bảo
Image

Càn Nguyên Thông bảo
Image

Thiệu tống nguyên bảo

Image


Trị bình nguyên bảo (triện thư)

Image


Hai viên Tường phù
Image


Image

Hoàng tống hựu bảo
Image


Tường tống nguyên bảo
Image


Khai nguyên thông bảo-Trân bảo
Image


Chu nguyên thông bảo
Image


Image


Hoàng tống thông bảo
Image


Nguyên phong thông bảo
Image


ImageThiệu thánh nguyên bảo
Image


Nguyên phù thông bảo
Image
Last edited by haanh167 on Fri 09 Dec, 2011 3:10 am, edited 11 times in total.

User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Post by haanh167 » Sat 13 Nov, 2010 11:38 am

Khai nguyên thông bảo-Khai nguyên thủ? Image


“Khoan vĩnh thông bảo”-hậu Văn-Khai nguyên thủ?
Image


Chính Hoà thông bảo đồng đỏ nhưng không phải Chính hoà thiệu phù thủ( where???):lol:
Image

Thaí Bình thông bảo-Ninhdân thủ (?)

Image


Gia Tĩnh Thông bảo (?)
Image
Last edited by haanh167 on Fri 09 Dec, 2011 3:17 am, edited 5 times in total.

User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Bộ “Tường Thánh thủ” đồng đỏ, ngon bổ r

Post by haanh167 » Sat 13 Nov, 2010 3:43 pm

Bộ “Tường Thánh thủ” đồng đỏ, ngon bổ rẻ”.
Gồm Tường Thánh thông bảo, Trị bình thánh bảo, Thái bình thánh bảo, Thiệu bình thánh bảo

Image
Image
Last edited by haanh167 on Fri 09 Dec, 2011 3:19 am, edited 1 time in total.

User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Post by haanh167 » Sun 10 Apr, 2011 4:43 pm

Đại định thông bảo. Khoát duyên thủ
Image
Cứ gặp nhưng đừng tìm
Bởi tìm sẽ không bao giờ gặp!

Post Reply

Return to “haanh167”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests