Givral, c'est fini !

Dành cho những bài viết không nằm trong các chủ đề nêu trên
Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Givral, c'est fini !

Post by Khải-SG » Thu 22 Apr, 2010 4:10 pm


User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Thu 22 Apr, 2010 4:20 pm


User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sat 22 May, 2010 12:24 am

Một bài hát hơn 40 năm kỷ niệm ...

http://www.youtube.com/watch?v=4TP3u0rN ... re=related

Post Reply

Return to “Bên lề sưu tầm tiền”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest