Chuyển mục tiền thế giới sang địa chỉ mới

Các thông báo liên quan đến hoạt động của diễn đàn
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Chuyển mục tiền thế giới sang địa chỉ mới

Post by viet-numis » Thu 10 Sep, 2009 7:52 pm

Để thuận tiện trong việc phát triển môn sưu tầm tiền thế giới, mục tiền thế giới sẽ được chuyển sang địa chỉ khác. Vậy các bạc tạm thời dừng đưa bài về chủ đề này lên diễn đàn để việc di chuyển được thuận lợi.

Địa chỉ mới sẽ đi vào hoạt động muộn nhất ngày 12/09/2009.

Kính báo.

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Post by viet-numis » Thu 10 Sep, 2009 11:03 pm

Mục tiền thế giới đã được chuyển đến địa chỉ http://world.viet-numis.com

Mọi người cũng có thể nhấn vào liên kết "Tiền thế giới"

Image


Những bài trong phòng trưng bày liên quan đến tiền thế giới cũng được chuyển theo. Những bài liên quan đến tiền Việt Nam ở lại. Ai thấy mất bài xin liên hệ qua diễn đàn hoặc pm.

Bây giờ chỉ chờ bác Chín quay sổ xố thôi :lol:

Post Reply

Return to “Thông báo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests